Tillbaka

Konsten att arkivera rätt

Föreningar och organisationer i Sverige har spelat en avgörande roll för att främja demokratins utveckling, folkbilda, samt att medverka till individers personliga utveckling. Deras historia är viktig och utan tillgång till denna blir historieskrivningen ofullständig.

Enligt statistik som SHF tog in 2013 har hela hembygdsrörelsen 25 000 hyllmeter arkiv. Här finns en mängd information om bygden, i form av fotografier, kartor, brev och andra dokument. Hembygdsrörelsen är en viktig del av kulturarvet. Men hur skall allt detta material vårdas och hanteras?

  • Vad skall sparas inför framtiden?
  • Varför ska man spara i arkiv? Vad är nyttan?
  • Hur skapar man ordning och reda i föreningens dokument?
  • Vad ska stå i ett avtal när man tar emot dokument?

Under 2020 erbjuds hembygdsföreningarna i Västra Götaland in till grundläggande kurser i arkivering. Satsningen är ett samarbete mellan de Västsvenska Hembygdsförbunden de regionala föreningsarkiven samt Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland. Syftet är att erbjuda arkivutbildningar särskilt anpassade efter hembygdsföreningars behov. Erbjudandet är en del i det nationella Arkivprojektet 2019–2020.

Kurser att välja bland under 2020                                Datum          Anmälan senast

Mellerud, Gamla Tingshuset                                            14/1               7/1

Falköping, Pingstkyrkan                                                     4/2                7/1

Uddevalla, Bohusläns Museum                                        11/2               4/2

Borås, Studieförbundet Vuxenskolan                            18/2              4/2

Samtliga kurstillfällen startar kl 13.00 och beräknas vara avslutade ca 17.30.
Kostnad 300 kr/deltagare inklusive kursmaterial och fika. Anmäl gärna 2-4 personer från föreningen.

Anmäl dig via länk här eller telefon 0522-65 33 33.

Ladda ner inbjudan här.