Tillbaka

Läs på det sätt som passar dig 29 nov

LÄSNING – EN VIKTIG DEL AV VÅR VARDAG!

Digital inspirationsträff för läsombud/högläsare, anhöriga och arbetsgrupper kring högläsning.
Föreläsare och inspiratör, Catharina Kåberg.

Föreställ dig hur det skulle vara att inte kunna läsa dagstidningar, böcker eller information. Så ser verkligheten ut för många med lässvårigheter på grund av funktionsnedsättning eller ålder. Läsombud, frivilliga högläsare och anhöriga kan bidra till en meningsfull vardag genom att förmedla lättlästa böcker och andra tillgängliga medier, eller genom att läsa högt.

Att få ta del av eller förmedla litteratur är en glädjekälla både för den som lyssnar och för den som läser. En lässtund tillsammans skapar stimulans, samvaro och samtal.

På träffen får du tips om lättlästa böcker att läsa, samt inspiration om hur man skapar en bra läsestund och vad högläsning kan ge.

Catharina Kåberg arbetade tidigare med projekt Läskraft och läsombudsverksamheten på Centrum för lättläst och därefter på MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.
Hon brinner även efter sin pensionering för lättläst, läsombud och högläsare i omsorgen, och sitter med i LL-förlagets referensgrupp för den lättlästa bokutgivningen.

Datum: tisdag 29 november
Tid: 10:00–12:00
OBS! klockan 09:30–10:00 är du välkommen att testa tekniken och få den att fungera
innan vi börjar kl 10:00.

Här anmäler du dig: Inspiration och boktips, lättläst 29 november

Anmälan senast torsdagen den 21 november
https://www.vgregion.se/kulturutveckling/evenemang

Har du behov av skriv- eller teckenspråkstolk? Kryssa för i anmälningsblanketten.

Välkomna!