Tillbaka

Läs på det sätt som passar dig 7 nov

ALLA SKA HA MÖJLIGHET ATT LÄSA PÅ SINA VILLKOR – LÄS PÅ DET SÄTT SOM PASSAR DIG !

Har du, eller någon du känner, någon form av läsnedsättning eller synnedsättning som gör att det är svårt att läsa med ögonen ?

Exempel på nedsättningar är :
• läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi
• synnedsättning
• andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
• intellektuell funktionsnedsättning
• neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd
• tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

Välkommen på en digital träff där du får veta vilka rättigheter och möjligheter som finns att läsa på olika sätt.

Hillevi Andreasson, MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, kommer att berätta om talböcker och taltidningar och vad du kan låna på ditt lokala bibliotek och på MTM :s digitala bibliotek Legimus.
MTM :s uppdrag är att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och
samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning.

Datum : måndag 7 november
Tid : 18 :00–20 :00
OBS ! klockan 17:30–18:00 är du välkommen att testa tekniken och få den att fungera
innan vi börjar kl 18:00.

Här anmäler du dig : Läs på det sätt som passar dig 7 november

Anmälan senast måndagen den 31 oktober

https://www.vgregion.se/kulturutveckling/evenemang

Har du behov av skriv- eller teckenspråkstolk ? Kryssa för i anmälningsblanketten.

Välkomna !