Tillbaka

Läs på det sätt som passar dig

ALLA SKA HA MÖJLIGHET ATT LÄSA PÅ SINA VILLKOR
– LÄS PÅ DET SÄTT SOM PASSAR DIG!

Har du, eller någon du känner, någon form av läsnedsättning eller synnedsättning som gör att det är svårt att läsa med ögonen?

Exempel på nedsättningar är:
• läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi
• synnedsättning
• andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
• intellektuell funktionsnedsättning
• neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd
• tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada

Välkommen på en digital träff där du får veta vilka rättigheter och möjligheter som finns att läsa på olika sätt.

Hillevi Andreasson, MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, kommer att berätta om talböcker och taltidningar och vad du kan låna på ditt lokala bibliotek och på MTM:s digitala bibliotek Legimus.
MTM:s uppdrag är att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och
samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning.

Datum: onsdag 27 april
Tid: 18:00–20:00
OBS! klockan 17:30–18:00 är du välkommen att testa tekniken och få den att fungera
innan vi börjar kl 18:00.

Till anmälan

Anmälan: senast torsdagen den 21 april

Välkomna!

Ladda ner inbjudan här.