Tillbaka

Minnesord för Stina-Britt Björk

Det är i stor sorg som vi meddelar att regionförbundets fd chef, Stina-Britt Björk, efter en tids sjukdom har avlidit. Stina-Britt lämnar oss med stor saknad och med ett stort avtryck på familj, vänner och på folkbildningen. 

Minnesord

En folkbildarlivsgärning har nu stilla nått sitt slut men eftervärmen, engagemanget och modet finns kvar. Stina-Britt kommer att finnas med oss i tankar, ord och gärningar. Hon hade en inbyggd folkbildarkompass som vi alla kunde guidas av i livets och arbetets motlut.

Ett dedikerat arbete och varande med folkbildning som röd tråd i sitt ledarskap, och i organisations- och föreningsarbete, styrelseuppdrag och utbildningar.

Hon började sin folkbildarbana som studieorganisatör i SV Ale och SV Trollhättan 1974.

1978 fortsatte arbetet på SV Västsveriges distrikt, först som konsulent med inriktning kultur och handikapp samt ekonomi. Hon följde därefter ekonomispåret och arbetade som kamrer 1980-89 samt som biträdande distriktstudieledare.

I mitten av 1989 fick Stina-Britt tjänsten som distriktsstudieledare som sedermera blev distriktschef/regionchef i samband med bildandet av SV Västra Götaland 1998. Stina-Britt arbetade som regionchef fram till pensionen 2019.

Förutom ett hängivet arbete som chef och ledare har Stina-Britt haft oräkneliga utbildningar i styrelsearbete och cirkelledarskap, med sin stora kompetens var Stina-Britt en mycket uppskattad och oerhört kunnig utbildare.

Kulturen och musiken har varit en stor del av hennes liv, bland annat som jazzvokalist i flera musikkonstellationer bland annat i Hillway och The Swinging Big Band. 

Styrelseuppdragen har under åren varit många, Trollhättans Jazzförening, TILLT, Skådebanan, Ljungskile Folkhögskola och Föreningen för folkbildningsforskning med flera. Stina-Britt har i alla dessa uppdrag visat stor kunskap, framåtanda och trygghet.

En viktig plats för familjeliv och återhämtning var sommarhuset på Udden i Dalsland.

Stina-Britt Björk har varit en engagerad medmänniska som haft stor tilltro till oss som fanns runt omkring henne!

Hon fattas oss alla, som förebild, vän och arbetskamrat, allra mest saknad av sin make, döttrar och barnbarn.

En strof ur dikten ”Allt återstår att se” av Stig Johansson ur ”Av denna värld får symbolisera hennes kraft och mod!

”Bara ett fåtal tror att människans drömmar en dag ska förändra världen,
som blåsippans tunna rottrådar under snön årligen förändrar Götaland, Svealand och stora delar av Norrland”