Tillbaka

Miriam Sannum slutar

Miriam Sannum har arbetat i nästan 15 år på Studieförbundet Vuxenskolan med hållbara framtider i fokus. Nu slutar Miriam och vi tackar henne för många år tillsammans och ser fram emot att samarbeta i nya former framöver.

Miriam har med kärleken till folkbildningen arbetat med ett engagemang utöver det vanliga för att göra världen till en mer hållbar plats för både människa och miljö. Under senare år på SV regionförbund Västra Götaland (SVVG) där hon har ansvarat för utveckling, samordning och omvärldsbevakning inom området hållbar utveckling och miljö inte minst med utgångspunkt i vattenfrågor. Hon är eller har varit engagerad bland annat i Hållbarhetsnätverket AkHUt, Gullmarns Vattenråd, Föreningen Nordisk Vuxenutbildning NVL, LOVA-projekt i Örekilsälven, Regional center of Expertice (RCE) och varit SV:s kontakt/ombud för Microfonden Väst, Sociala Ekonomins Råd och Föreningen för Folkbildningsforskning.

Miriam har också haft en roll som verksamhetsutvecklare med ansvar för kontakt och utveckling av samarbetet med bl a LRF, Biodlarna och Bygdegårdarna. Hon har också drivit olika projekt samt varit en uppskattad processledare för flera av SV:s samarbetsorganisationer. 

När vi ber Miriam att reflektera över sin tid på SV säger hon:

-Det har varit 15 fantastiskt fina år då jag har fått träffa så många härliga kollegor och samarbetspartners. Folkbildning har för mig kommit att bli närmast en livshållning, så även om jag nu slutar min anställning på SVVG så fortsätter jag utforskandet av hur bildning för hållbara framtider kan se ut. Ett varmt tack till var och en av er som jag har mött under dessa år! En varm tanke också till Stina- Britt Björk som tyvärr inte längre är bland oss, men som betytt så mycket!

Miriam reflekterar vidare kring folkbildningens betydelse och säger:

-Folkbildning har haft civilsamhället som arena, men för att åstadkomma hållbara framtider behöver alla typer av samhällsaktörer och medborgare mötas som jämlikar i samtal som väver samman utan att eftersträva polarisering, konsensus, beslutsfattande eller uppsatta mål. Genom att erbjuda förutsättningar för att utforska komplexa frågor och få syn på aspekter, sammanhang och mönster som vi inte tidigare uppfattat, kan vi nå vidgad och fördjupad förståelse och skapa bättre jordmån för vänlighet, värdighet och livskraft i samhället – en hållbar utveckling som precis som naturen bygger på lärande i ömsesidigt beroende relationer.

Vi tackar Miriam för hennes arbete och för många härliga år som fantastisk kollega och ser fram emot att få återse henne i olika folkbildningssammanhang, som processledare, föreläsare och utbildare.

Avslutningsvis vill Miriam skicka med oss några visdomsord:

De största problemen i världen är ett resultat av skillnaden mellan hur naturen fungerar och hur människor tänker”              

Gregory Bateson