Tillbaka

Regional valdebatt

Hur ska regionen klara vårdköerna & vårdskulden? Finns det tillräckligt med
personal inom hälso- och sjukvården? Åldersdiskriminering i screeningsprogrammen? Kommer det att finnas föreningsstöd i framtiden? Finns det lokaler i regionen för seniorverksamhet? Är kommunikationerna likvärdiga i hela Regionen för seniorer?

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland och SPF Seniorerna i Västra Götaland bjuder in till politisk paneldebatt inför regionvalet den 11 september.
Fokus kommer att vara sjukvård, kollektivtrafik och kultur som berör främst regionens seniorer.

Samtliga partier som kandiderar till regionfullmäktige deltar.

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla! Ingen föranmälan krävs.

Samtalsledare är Elisabeth Blide, bla tidigare chefredaktör på tidningen Norra Halland.

Varmt välkomna!

Praktiska frågor besvaras av
Anna-Malin Björk
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
anna-malin.bjork@sv.se  eller 0708-55 30 37

Ladda ner hela inbjudan här.

Loggor för Studieförbundet Vuxenskolan, Bohusläns museum, Västra Götalandsregionen och SPF Seniorerna