Tillbaka

Samverkansdag Prisma Västra Götaland

Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag!

Tema: Få kontakt med besökarna
7 oktober, Textilmuseet Borås

Bakom dagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna årliga samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad parterna behöver för att utvecklas. Temat för dagen är Få kontakt med besökarna.

Under dagen kommer vi att inspireras av flera föreläsare som bland annat inspirerar och ger konkreta tips till hur ni kan ta fram en aktivitet eller guidning där besökaren står i fokus. Vi avslutar dagen med olika workshops utifrån föreläsarnas presentationer.

Programmet presenteras till hösten samtidigt som anmälan öppnar.

Ladda ner inbjudan här.