Tillbaka

Samverkansdag

7 oktober, Textilmuseet Borås
Tema: Få kontakt med besökarna.

Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag!

Bakom dagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna årliga samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad parterna behöver för att utvecklas. Temat för dagen är Få kontakt med besökarna.

Under dagen kommer vi att inspireras av flera föreläsare som bland annat inspirerar och ger konkreta tips till hur ni kan ta fram en aktivitet eller guidning där besökaren står i fokus. Vi avslutar dagen med olika workshops utifrån föreläsarnas presentationer.

Program
9.30 Kaffe och smörgås i foajén på Textilmuseet, Borås

10.00 Pass 1
Inledning och på gång inom Prisma - Henrik Olsson, Innovatum Science Center och Johannes Daun, Textilmuseet
Att berätta med film – Liselotte Öhrling och Marie Schmidt, Lödöse Museum
Ta fram en aktivitet - Ebba Jacobsson, Studieförbundet Vuxenskolan
11.00 Paus

11.10 Pass 2
Från guidning till upplevelse – Märta Gustafsson, Innovatum Science Center
Kulturarvets roll i samhällsutvecklingen - Henrik Olsson, Innovatum Science Center
Visning av textilmaskiner och utställningen Crafts Rituals
12.00 Lunch

13.00 Workshop (två pass)
1. Interpretation – Märta Gustafsson, Innovatum Science Center
2. Att göra film - Elin Sörensson, Innovatum Science Center
3. Ta fram en aktivitet – Ebba Jacobsson Studieförbundet Vuxenskolan
4. ”Kulturarv och nutid – Inspirationsvandring” - Johannes Daun, Textilmuseet (utomhus)

15.00 Sammanfattande avslutning
Slut senast 15.30

Anmäl dig HÄR.