Tillbaka

SPF

Kurser i samarbete mellan SPF och SV i Västra Götalandsregionen

SPF Seniorerna Bohusdistriktet
Inga aktuella kurser

SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet
Inga aktuella kurser

SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet
180912 Sjungdag
Falköping

180918 Konferensen "Mångfald"
Falköping

SPF Seniorerna Södra Älvsborgsdistriktet
Inga aktuella kurser