Lättläst version saknas
Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. MR-dagarnas tema för i år är ”Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!”, något vi på Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med varje dag, året om, i vår folkbildningsverksamhet. Därför tycker vi att det är en självklarhet för oss att delta på MR-dagarna.

Mänskliga Rättighetsdagarna är en mötesplats som samlar organisationer, praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade. Målet är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Under MR-dagarna kommer vi på Studieförbundet Vuxenskolan prata om nästa års stora demokratifråga: en tillgänglig valrörelse. Det gör vi genom kampanjen Mitt Val som verkar för att människor med intellektuell funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att ta del av vårt demokratiska samhälle och rösta. Forskning visar nämligen att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är så låg som 20-43%. Det är det lägsta valdeltagandet för en befolkningsgrupp på nationellt plan. Det här utgör ett allvarligt hot mot demokratin när människor inte ges tillräckligt med förutsättningar för att delta i våra demokratiska processer.

”Efter valet 2014 respektive 2018 har vi sett att hos de som genomgått bildningsinsatsen, som bygger på studiecirklar, är valdeltagandet i nivå med det svenska genomsnittet,” säger Kjell Stjernholm, projektledare för Mitt Val.

Under måndagens program kommer Kjell Stjernholm (kl. 11, plats R24-25) berätta mer om Mitt Val och metoderna för att fler ska ges förutsättningar att bli delaktiga i vår demokrati.

Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer vi under måndagens program även belysa hur valdeltagandet ser ut för olika grupper, och potentiella lösningar på olikheterna (kl. 10.30, plats R22-23).

I vår monter (H51) kommer den som går förbi bland annat kunna göra ett quiz och testa sina demokratikunskaper och folkbilda sig på plats, med chans till fina priser på temat demokrati.

Vi ser fram emot att delta och tillsammans med andra organisationer, myndigheter, skolor och folkbildare belysa detta viktiga tema.

FOTO: Evelina Rönnbäck