Tillbaka

Tillsammans mot ensamhet

Cirkelledarutbildning
Tillsammans mot ensamhet
- så gör vi för att nå äldre som  upplever ofrivillig ensamhet

Utbildningen genomförs på tre olika platser
i Västra Götaland hösten 2019.
14/10 Jula Hotell i Skara
15/10 Fars Hatt i Kungälv
21/10 Folkets Hus i Vänersborg

Tid: 10.00-16.00 (fika från 9.30)

Ensamhet hos äldre är ett växande problem som skapar mycket ångest, oro och ohälsa. Detta är en problematik som pensionärsorganisationerna ofta möter.

”Tillsammans mot ensamhet” är ett projekt som de tre seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO drog igång hösten 2018. Tanken är att arbetet mot ensamhet ska bli en del av den ordinarie verksamheten.

För att hjälpa föreningar runt om i landet att komma igång med att motverka ofrivillig ensamhet har ett studiematerial tagits fram:
Tillsammans mot ensamhet - så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet.

Det består av fyra delar, varje del inleds med ett kapitel som deltagarna läser inför kommande träff.
Del 1 presenterar fakta om ensamhet och social isolering och varför det är så viktigt att bryta den.
Del 2 handlar om olika försök att bryta ensamheten.
Del 3 tar upp olika sätt att mötas – spontana möten och organiserade mötesplatser.
Del 4 innehåller ett exempel på en handlingsplan för uppsökande arbete.
Under den fjärde och sista träffen ägnas tid till utformningen av er handlingsplan för uppsökande arbete.

Ledare: Ingela Johannesson: som under dagen går igenom hur man leder en studiecirkel med utgångspunkt i materialet.
Under dagen medverkar ambassadörer för projektet och berättar om sin uppgift.

Kostnad: 200:- inkl fika och lunch samt material.

Anmälan: Uppge till vilket datum du anmäler dig samt namn, adress och personnummer. Glöm inte uppge eventuell matallergi.
Anmälan till SV Västra Götaland på vgregion@sv.se eller tfn: 0522 – 65 33 33 senast 2/10.

Ladda ner inbjudan här.