Tillbaka

Uttalande från förbundsstämman 2021

SVs uppdrag finns i hela landet – varje dag!

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma, som under helgen, 22 maj, samlade 300 folkbildare från hela landet, gjorde ett gemensamt uttalande och lyfte bland annat att uppdraget vi har är lika viktigt idag som det var för över 100 år sedan när Studieförbundet Vuxenskolan bildades:

- Det vilar ett tungt ansvar på SV att fortsatt sträva efter att nå fler människor i vårt län, i alla delar av samhället och i alla delar av livet, för att kunna erbjuda fri och frivillig bildning för en fortsatt hållbar samhällsutveckling till alla överallt. I studiecirkeln skapas det demokratiska och brett bildande samtalet mellan deltagare och cirkelledare. Det är oerhört viktigt i den tid vi nu lever, med polarisering och ett ofta högt tonläge i debatten, säger Maria Valeberg, regionchef.

- Vår verksamhet kan inte förminskas till enskilda ämnen, det arbete vi bedriver som studieförbund bidrar i sin helhet till att stärka demokratin, individens rättigheter och lokal utveckling.

Studieförbundet Vuxenskolan finns för bildning, kultur och lokal utveckling i hela landet. På många orter är studieförbunden de enda aktörerna som erbjuder fritt och frivilligt lärande och stöd till det lokala civilsamhället. Trots en väletablerad verksamhet i hela landet har det under det senaste året stötts på utmaningar, inte minst på grund av pandemins effekter på samhället men också i den kritik mot studieförbunden som lyfts i debatten.

- En stor del av vår verksamhet har digitaliserats, studiecirklar har tagit plats i digitala rum och mindre fysiska träffar utomhus har gått att genomföra. Det är viktigt för oss att fortsätta att driva verksamhet som möjliggör möten, inte minst i en tid där många levt väldigt isolerade. 

Läs hela stämmouttalandet HÄR.