Tillbaka

Vi måste prata om maten

Tid: 29 oktober 2019. Samling med mingel 18.30. Slut senast 21.00 
Plats: Restaurang Waste, Sven Hultins plats 5 , Göteborg (röda huset) 

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Detta samtidigt som livsmedelsproduktionen har en stor miljö- och klimatpåverkan och behovet av livsmedel är stort.  Detta är en av vår tids största utmaningar – att minska matsvinnet 

Du är välkommen att delta i det första av fem västsvenska delregionala rundabordssamtal om maten. Det handlar inte bara om vad vi äter utan hur vi tar hand om den.  Genom samtal och kunskap kan vi påbörja en gemensam resa där målet är minskat matsvinn.  

Program 
Välkommen och mingel 

Samtalens kraft  
Miriam Sannum Studieförbundet Vuxenskolan 

Politikens roll – så skapas medvetenhet kring matsvinn
Samtal med Arash Derambarsh, årets WIN-WIN pristagare och Rickard Nordin, riksdagsledamot Centerpartiet om arbetet som genomförts i Frankrike och vad som kan göras politiskt här i Sverige.  
Samtalet leds av AnnaSara Perslow 

Middag och runda bordssamtal där diskussioner om matsvinnet står i fokus 

Om kvällens huvudgäst  
Arash Derambarsh, domare och politiker från Frankrike samlade in 21 000 namnunderskrifter för ett lagförslag om ett förbud för livsmedelsbutiker och restauranger att slänga mat. I februari 2016 röstades förslaget igenom. stället för att hamna i soporna får välgörenhetsorganisationer maten som hjälper hemlösa och utsatta människor. 
2019 är Arash vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, ett internationellt pris som har delats ut årligen sedan 2000 med syfte att uppmärksamma personer eller organisationer som gör insatser för hållbar utveckling och som är viktiga förebilder i frågan. 

Om Vi måste prata om maten 
Vi måste prata om maten är ett delregionalt rundabordssamtal som arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan. Under hösten 2019 och våren 2020 kommer samtalet om maten ske på olika strategiska platser i Västsverige, med olika teman och med människor som alla kan göra skillnad från sin plats kring frågan om maten.  
Du har fått denna inbjudan eftersom du är någon som har viktig kompetens för att förändra synen på hur vi tar hand om den mat vi producerar 

Har du frågor? Kontakta Miriam Sannum 0708 55 30 32 eller miriam.sannum@sv.se Skicka gärna vidare inbjudan i ditt nätverk 

Anmäl deltagande senast 24 oktober för matens skull till vgregion@sv.se eller tfn: 0522 – 65 33 33.

Inbjudna: Centerpartiet, LRF, Naturskyddsföreningen, Hallands matgille, Svenska Mässan, Västra Götalandsregionen, Business region Gothenburg, Goteborg & CO med flera 

Ladda ner inbjudan här.