Tillbaka

Vi ställer inte in. Vi ställer om.

SV:s förhållningssätt vad gäller Covid-19
Studieförbundet Vuxenskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hjälper till med omställning av verksamheten till digitala möten och seminarier.

På krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. Läs och följ utvecklingen kring Covid-19 där: www.krisinformation.se 

Vi ställer om i coronatider
Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp.

Vi flyttar ut vår verksamhet till digitala kanaler eller utomhus. Dessutom erbjuder vi stöd för föreningar och organisationer så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt och bedriva sin verksamhet. Hos finns också kultur på distans.

Digitala studiecirklar hittas om man söker på distanskurser på SV.se
https://www.sv.se/sokresultat/?startindex=0&range=10&autoCompleteRange=100&distance=1&filter=courses&phrase=&department=distance&formIndex=0&scrollTop=0

Du vet väl att:
Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta: 
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/