Hantverk & konst


Vävkurs för dig med lite erfarenhet av vävning.

I Svalöv kan du väva i en kamratgrupp, där ni hjälper varandra och väver tillsammans
Du bör ha vävt tidigare och kunna grunderna i vävning.

Kursdeltagarna har tillgång till vävstugan mellan varje kurstillfälle.