Hantverk & konst

Kliar det i fingrarna?
Det är något speciellt med att skapa med sina händer efter eget huvud. Det stimulerar kreativiteten och inger lugn. Ledning, kunskap och tips får du av våra kompetenta ledare. Vi arbetar för att föra vidare gamla traditioner och hålla dem levande. Människor har sysslat med hantverk i alla tider och det har varit avgörande för mänsklighetens utveckling. Vi erbjuder många olika inriktningar som du kan välja mellan.

Kursinnehåll
Knopar är konst och tillsammans levandegör vi kulturarvet och konsthantverket. Vi hjälper dig att utveckla din egen kreativa förmåga, både dekorativt och rent praktiskt.


Studiematerial
Inga förkunskaper krävs, och oavsett nivå så är alla välkomna att knyta an till oss!
Material och verktyg finns att tillgå på plats. Vi jobbar hållbart i naturmaterial och syntet.


Cirkelledare
Om du har några frågor så kan du kontakta:
Christoffer Åström
info@knopar.se
073-638 17 31


Bra att veta


Anmälningsinformation
VI startar i januari och du är välkommen att besöka oss när det passar dig under våren!
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Väst lokaler på Rådmansgatan 30
Tid: Torsdagar jämna veckor kl 18:00Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.