Cirklar med guldkant

En 60-åring idag motsvarar ungefär en 40-åring på 1950-talet, när det gäller fysisk och mental hälsa. Du som närmar dig din pension har många aktiva år kvar. Vi bidrar till att ta vara på människors kompetens och engagemang och vi vill vara en attraktiv partner för alla människor med nyvunnen frihet. Vi erbjuder möjligheter för seniorer att skapa en högre livskvalitet och stimulerar dem att behålla makten över sin vardag.

Vi erbjuder därför cirklar vi kallar för "Cirklar med guldkant". Vi tycker att det är viktigt att skapa förutsättningar för dig i ditt livslånga lärande. Många vill lära sig nya saker eller förnya och fördjupa sig i ett mångårigt intresse.

Cirklar m guldkant 2018.pdf