Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) bildades 1967 och är en politiskt och religiöst obunden organisation. SV:s grundorganisationer är CenterpartietLiberalerna och Lantbrukarnas riksförbund. Vi samarnetar dessutom med Sveriges PensionärsförbundMiljöpartiet de grönaAfasiföreningenBrottsofferjourenBygdegårdarnaHembygdsföreningarna samt en rad handikapp- och invandrarföreningar. 

Värdegrund och vision

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.

SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan och dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.

SV bidrar till hållbar utveckling genom verksamhet inom områdena kultur, folkhälsa, social ekonomi och miljö.

Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolan här.