För dig som är/vill bli samtalsgruppsledare för seniorer

För Dig som önskar bli samtalsgruppsledare

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan.  Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett vad det beror på, mår man oftast lite bättre av att träffa andra i samma situation - Seniorer som önskar mer inspiration i vardagen.

Våra samtalsgruppsledare är pensionärer och har en bakgrund inom verksamheter som vård, omsorg och hälsa.

Samtalsgruppen ingår i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet, vilket innebär att alla deltagare är försäkrade till och från samt under kurstillfället. Fram till och med 2019 erbjuds ”Samtalsgrupp - Seniorer” som en del i ett Arvsfondsprojekt som sker i samverkan mellan folkbildning, region, kommun och ideella organisationer.                     

I ”samtalsgrupp – Seniorer” fokuserar vi på de dagar som kommer. Pedagogiken är salutogen och lösningsfokuserad. Förhållningssättet handlar om medkänsla och acceptans. Det finns en tydlig struktur för samtalet och ett nytt tema vid varje tillfälle. Vi undersöker, utifrån varje tema, hur vi kan utvecklas och hitta inspiration i vardagen. Samtalen utgår från samtalskorten ”Samtalskort när livet utmanar – Livsmod, livsglädje, livsmening”.

Antal gånger: 5 tillfällen, 12 studietimmar. Vi bjuder på kaffe och te.

Kostnad: Kostnadsfritt. Deltagaren förbinder sig dock - så gott det är möjligt – att delta vid alla fem tillfällen. Om man måste utebli, meddelar man sin samtalsgruppsledare.

Plats: Varje ledare tar beslut om plats för samtalsgruppen. Samtalsgruppen kan träffas på en vårdcentral eller en mötesplats, i en hembygdsgård eller på ett bibliotek. En organisation – t.ex. SPF Seniorer - kan erbjuda en samtalsgrupp i sina lokaler.

Samtalsgruppsledare:  Samtalsgruppsledaren går en kurs i metod och pedagogik. Hon eller han är själv Senior med arbetslivserfarenhet från verksamheter inom vård, hälsa och omsorg.

Det närmaste kurstillfället för samtalsgruppsledare omfattar två eftermiddagar, den 3/9 och den 10/9. Vi rekommenderar också deltagande i Seniorkonferensen den 29/8. Kursen och konferensen är kostnadsfri.

Du som är aktiv samtalsgruppsledare blir även inbjuden till föredrag och mingel senare under terminen samt grupphandledning. Ersättningen för dig som samtalsgruppsledare under ht 2018 är 1.500 kr per grupp.

Intresseanmälan 
Gå in på webben på www.sv.se/Vastmanland, sök ”Samtalsgruppsledare – Senior” bland kursutbudet. 
Du kan också ringa 021-12 80 85, till Studieförbundet Vuxenskolans kundcenter eller besöka oss på Östra Kyrkogatan 3 i Västerås. Du kan också mejla frågor till vastmanland@sv.se eller lena.bergquist@sv.se


Konferens 
28 september 2018 ordnar vi "Livsmod och livsglädje – Seniorer - Konferens om existentiell och psykisk hälsa."
Läs mer/anmäl dig här