Informationsmaterial

Informationsblad inom området Existentiell hälsa:

Inspirationsblad seniorer 
infoblad Inspiration seniorer.pdf

Existentiell hälsa*, produktblad 
Existentiell hälsa Produktblad_samtalskort.pdf

Från livsmod till livsglädje*, produktblad 
Flygblad FrÃn till livsmod och livsglÃdje.pdf

Existentiell hälsa och compassion 
Existentiell hälsa och Compassion.pdf

*Samtalskort beställes från Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, 021-12 80 85

Mer information: 
Lena Bergquist, tel 010-410 12 08, lena.bergquist@sv.se