Informationsmaterial

Samtalsgrupp Senior 

2020

Samtalsgrupp Senior på finska
Samtalsgruppsledarutbildning Västmanland län den 5 mars 2020

5 mars Samtalsgruppsledarutb på finska.pdf

Informationsblad Samtalsgrupp Senior

Informationsblad Samtalsgrupp Senior.pdf

Informationsblad Samtalsgrupp Senior på finska (svenska)

Samtalsgrupp Senior på fiska (svenska).pdf

Informationsblad Samtalsgrupp Senior på finska (finska)

Samtalsgrupp Senior på finska (finska).pdf

2019

Inbjudan Konferens Existentiell hälsa Seniorer Köping 4 april 2019
Aff Konferens i Köping om existentiell och psykisk hälsa.pdf

Inspirationsblad seniorer 
infoblad Inspiration seniorer.pdf

Info om tid och plats för samtalsgrupperna för seniorer: 
Tider Samtalsgrupp.pdf

Inbjudan samtalsgrupp för seniorer:

Flyer inbjudan till samtalsgrupp.pdf

Inbjudan samtalsgrupp nybliven pensionär:
Flyer Nybliven pensionär inbjudan till samtalsgrupp.pdf


PRODUKTBLAD

Existentiell hälsa*, produktblad 
Existentiell hälsa Produktblad_samtalskort.pdf

Från livsmod till livsglädje*, produktblad 
Flygblad FrÃn till livsmod och livsglÃdje.pdf

*Samtalskort beställes från Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, 021-12 80 85

Mer information: 
Lena Bergquist, tel 010-410 12 08, lena.bergquist@sv.se