Informationsmaterial

INFORMATIONSBLAD "TILLSAMMANS FÖR PSYKISK HÄLSA - SENIORER"

Inspirationsblad seniorer 
infoblad Inspiration seniorer.pdf

Info om tid och plats för samtalsgrupperna för seniorer:
Tider Samtalsgrupp.pdf

Inbjudan samtalsgrupp för seniorer:
Flyer inbjudan till samtalsgrupp.pdf

Inbjudan samtalsgrupp nybliven pensionär:
Flyer Nybliven pensionär inbjudan till samtalsgrupp.pdf


PRODUKTBLAD

Existentiell hälsa*, produktblad 
Existentiell hälsa Produktblad_samtalskort.pdf

Från livsmod till livsglädje*, produktblad 
Flygblad FrÃn till livsmod och livsglÃdje.pdf

*Samtalskort beställes från Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, 021-12 80 85

Mer information: 
Lena Bergquist, tel 010-410 12 08, lena.bergquist@sv.se