Kurser och föreläsningar Existentiell hälsa

Följande kurser, föreläsningar m m är aktuella just nu:

25 april 2018: Att samtala om existentiella frågor
Klicka här för att läsa mer
Ladda ned reklamblad: Existentiell hälsa den 25 april docx.pdf

1 juni 2018: En lugn dag i det gröna 
Klicka här för att läsa mer
Ladda ned reklamblad:1 juni 18 En lugn dag i det gröna om existentiell hälsa.pdf

29 september 2018: Livsmod och livsglädje – Seniorer - Konferens om existentiell och psykisk hälsa.
Klicka här för att läsa mer 
Ladda ner informationsblad om konferensen: Konferens Seniorer 29 aug 2018 existentiell hälsa.pdf

Mer information: 
Lena Bergquist, tel 010-410 12 08, lena.bergquist@sv.se

Kursanmälan:
Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland, 021-12 80 85. 

Läs mer om alla kurser hos Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland här