Månadsbrev april 2018

Vår Seniorkonferens Livsmod och livsglädje Seniorer – en konferens om existentiell och psykisk hälsa är den 29/8 och startar en lite annorlunda tid, kl 12.30 och slutar kl 16 (starttiden beror på att det kommer en stor grupp efter oss och att vaktmästaren önskade tid för att ställa om stolarna). Vi bjuder på fika ungefär kring kl 14. Konferensens målgrupper är Seniorer och de som möter Seniorer på sina arbetsplatser samt ideella organisationer. Se bifogad fil! Max deltagarantal är 200 personer.

Vi har börjat leta efter platser och rum för höstens samtalsgrupper i Västerås. Vi söker rum för gruppsamtal i områden där det finns många Seniorer. Just nu ser det ut som om det blir en grupp någonstans i närheten av eller i Herrgärdets lokaler. Malmabergs mötesplats är också aktuell. En samtalsgruppsledare önskar vara i närheten av Oxbackens vårdcentral eller på mötesplatsen i gamla ”kollektivhuset” på Oxbacksgatan 5. En samtalsgruppsledare kommer att vara på Östra kyrkogatan 3, Studieförbundet Vuxenskolans lokaler mitt i centrum. Vi undersöker också om Råby eller Bäckby kan vara en bra plats att ha en samtalsgrupp på.

Samtalsgruppsledarutbildningen är nästan full, så det kommer att bli minst 10 grupper i Västerås under höstterminen.

Redan nu, arbetar vi med möjligheten att få till ett avtal mellan Studieförbundet Vuxenskolan (ideell organisation) och kommun eller region, ett så kallat IOP. Efter 1 januari 2019, behövs bidrag som omfattar 1.500 per grupp, alltså totalt 15.000 kr - om tio grupper är aktiva under vårterminen.

Vi har intresserade personer som bor i Sala och Köping som önskar att projektets samtalsgrupper förs vidare till dessa två kommuner. Om det blir så, kommer en utbildning för samtalsgruppsledare ges på plats samt en konferens i varje kommun, liknande den som är i Västerås den 29/8 ”Livsmod och livsglädje – Seniorer”.

Under vecka 22 informerar vi om projektet i Jönköping. Studieförbundet Vuxenskolan, kommunen och Region i Jönköping har för avsikt att prova projektets metod och modell under vt 2019. Nästa region som kan vara på gång är Uppsala, där det i september kommer att finns två engagerade samtalsgruppsledare. Ett möte med SV, kommun och region kommer att bokas i september i Uppsala.

På nästa referens/inspirationsgruppsmöte den 24 maj kl 15.30 på Östra kyrkogatan 3 kommer vi att ha sammanställt de utvärderingar som gjorts av våra fyra pilotgrupper. Det blir info om utvärderingarna och vad dessa innebär för metodutvecklingen. Samt info om vilka platser vi kommer att erbjuda samtalsgrupper på under hösten. Vi bjuder på fika kl 15.30.