Månadsbrev augusti/september 2018

Det senaste referensgruppsmötet hade vi den 19/9, vi var en liten skara som träffades, men ni som kom var entusiastiska. Vi informerade om våra nya samtalsgruppsledare och grupper, samt spridning av Samtalsgrupp Senior regionalt och nationellt. Alla planerade grupper har startats och nya grupper planeras under jul/nyårshelgerna och till vt 2019.

Inbjudan till inspirations/referensgruppsmöte den 6 december

Välkommen till Inspirations/referensgruppsmöte den 6 december kl 14.00 - 15.00. Stanna gärna kvar och delta i Samtalsgruppsledarnas mingel som pågår från kl 15.00 till senast 17.30.

Arbetslaget i Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa - Senior bjuder in alla i inspirations/referensgruppen till ett möte den 6 december. Vi har valt det datumet eftersom vi har Samtalsgrupp Senior Mingel för er och samtalsgruppsledarna just den dagen. Kl 14-15 blir det inspirations/referensgruppsmöte. Kl 15 övergår detta till föredrag, mingel och enkel mingelmat. Vi avslutar senast kl 17.30.

Två föredrag erbjuds: Kvinnohuset i Västerås håller föredrag om Maktutövning i nära relationer - Senior, ett ämne som vi alla bör ha kunskap om för att kunna hänvisa vidare till kvinno- eller mansjour. Vårt andra föredrag erbjuder en medlem i inspirations/referensgruppen, allmänläkaren och överläkaren vid geriatriska kliniken, Gunnar Dahlberg. Han informerar om Hur Seniorer kan behålla god hälsa långt upp i åren.

 

 

Vad har hänt?

Samverkan med Västerås stad

Vi erbjöd inget månadsbrev för juni, så därför tar vi även den informationen i augusti/september-brevet.  Den 25 juni träffade vi Västerås stads äldrenämnd, Strategerna Erika Barreby och Christina Becker. De uppskattade projektet och modellen för samtalsgrupper och gav tips på flera platser där projektet kan erbjuda samtalsgrupper. Samtalsgrupper startar under hösten bland annat på Råby, Skiljebo, Herrgärdet, Malmaberg och Oxbackens mötesplatser samt på Viksäng (bibliotek).

Erika och Christina skickar också ut information om samtalsgrupperna till hemtjänstchefer samt mötesplatser och äldreboenden inom Västerås stad. I informationen uppmanar de också de ansvariga för platserna där vi har samtalsgrupper att erbjuda en kopp kaffe till gruppdeltagarna.

Konferens - information om Seniorers hälsa och Samtalsgrupp Senior

Den 29 augusti hade vi en välbesökt konferens på Kyrkbacksgården i Västerås - konferensen är en del i vårt arbete med information om verksamheten. Föredragshållarna var mycket uppskattade (se bilaga). I samband konferensen hade vi ett möte med SV och Region Jönköping. Planering inför implementering januari 2019 gjordes.

Flera län på kö

Vi har också varit på besök i Östergötland och informerat om Samtalsgrupp Senior, vilket innebär att detta län blir nummer fem län av län där modellen ska implementeras. Förutom Östergötland står Jönköping, Örebro, Uppsala och Dalarna på listan för 2019 års implementeringsarbete.

Samtalsgruppsledarutbildning

Den 3 september och den 10 september hade vi samtalsgruppsledarutbildning. Hela 12 samtalsgruppledare deltog, alla med en bakgrund från utbildning/vård/omsorg/hälsa. Vilken kompetens vi alla omfattar tillsammans!

Spridning i länet

I länet sprids Samtalsgrupp Senior till Norberg, Sala, Arboga och Surahammar. Skälet till att det sprids just till dessa kommuner är att det finns intresse och att det finns utbildade samtalsgruppsledare på plats. Vi har redan besökt Sala och Arboga och kommer att besöka Norberg och Surahammar under oktober och november. Besöket innebär information om metoder och modeller samt samtal om samverkan. Samtalsgrupp Senior är som bekant en samverkansmodell mellan Folkbildning (Studieförbundet Vuxenskolan i det här fallet), Region Västmanland (landstinget), Kommunen, och ideella organisationer (SPF Seniorerna i det här fallet).

Bokmässan

Den 27 september var hela arbetslaget inbjudet till Bok&biblioteksmässan i Göteborg av SV centralt. Hela arbetslaget var på plats och höll ett föredrag hos Studieförbundet Vuxenskolan. Besöket resulterade i ett möte med ”Fonden Sverige-Finland” som uppmuntrade oss att söka bidrag för översättning av samtalskorten till finska. Möjligheten genererade i sin tur ett möte (i oktober) med personer som kan tänka sig vara samtalsgruppsledare för deltagare som helst vill samtals på finska. Det ska bli spännande att se om vi kan få bidrag till en översättning.

Tack för att ni inspirerar oss!
Många hälsningar

Lena Bergquist, projektledare