Månadsbrev februari

Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer har redan börjat ta emot intresseanmälningar, både när det gäller deltagare till vårens ”pilotgrupper” - där deltagarna är med och utvärderar samtalsgrupperna – och till utbildning av samtalsgruppsledare i augusti/september. Se mer information i bifogad fil.

 

Metodutvecklarna/samtalsgruppsledarna Leena, Sven-Erik, Hans och Britt-Mari har samlat information som ska ligga till grund för samtalsgrupperna: Stödfunktioner för Seniorer, Sociala nätverk som är en bra fortsättning efter deltagandet i samtalsgruppen samt idéer till vår konferens ”Tillsammans för Psykisk hälsa – Seniorer” som kommer att erbjudas i Västerås i början av september 2018. Målgruppen för konferensen är alla som deltar i projektet, ideella föreningar/organisationer, Region Västmanland och Västerås stad. Konferensen kommer senare att erbjudas två ytterligare kommuner i länet. Det är de två kommuner som önskar arbeta med samtalsgrupper för Seniorer.

Den 20 februari presenterade Anne Sjöblom (referens/inspirationsgruppen) projektet vid ett möte med primärvårdsenheter i regionen.  Ledde mötet gjorde Anders Ahlgren, chef för vårdvalsenheten i Region Västmanland. Lena Bergquist visade en PP om Seniorprojektet och svarade på frågor. Deltog gjorde även en av samtalsgruppsledarna/metodutvecklarna i projektet, Sven-Erik Henriksson. Vår förhoppning är att mötet och informationen skapade en bra grund att stå på inför starten med samtalsgrupper ht 2018. Vårdcentralerna kan erbjuda informationsfoldrar om samtalsgrupperna och kanske kan även någon vårdcentral erbjuda plats för samtalsgrupp.

Lena deltog den 21 februari i Länsstyrelsens program ”Dialog - hur vi skapar ett jämställt Västmanland” som landshövding Minoo Akhtarzand öppnade. Bjöd in gjorde Torbjörn Messing, sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen (även deltagare i vår refrens/inspirationsgrupp). Föredrag hölls bland annat av jämställdhetsminister Åsa Regnér (som bland annat berättade om regeringens satsning på 2 miljarder till äldreomsorgen) och fd jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Lena fanns på plats för att representera seniorprojektets önskan om ökad jämlikhet - både inom vård och övriga samhället - för Seniorer i Sverige.  Regnér berättade också att i målen för Agenda 2030 finns ”äldre” med som en målgrupp för ökad jämlikhet. I målen finns även ”jämställd folkhälsa”, även det är något som projektet Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer, arbetar med. Lena lämnade över information om projektet till både landshövdingen och Arosdöttrarnas representant Helene Bergman. Projektet vill gärna samarbeta med Arosdöttrarna för att kunna starta samtalsgrupper för Seniorer med annat språk än svenska.

Lena har även blivit inbjuden att delta i Länsstyrelsens fokusgrupp ”Jämlik folkhälsa”. Gruppen träffades den 23 februari. Det är förstås viktigt att även få med Seniorerna som målgrupp i arbetet för en jämlik folkhälsa.

Vi fick också, den 27 febr, en förfrågan om samverkan med Svenska Kyrkan, Västerås stift, genom Annaeva Lagergren som arbetar på Västerås stiftskansli.

Referens/Inspirationsgruppen
Den 24 maj kl 15.30-17
är referens/inspirationsgruppen inbjuden till Östra kyrkogatan 3, för att ta del av utvärderingar från ”pilotsamtalsgrupperna”. Vi kommer också att berätta om hur hösten är planerad med nya samtalsgrupper, utbildningar för samtalsgruppsledare samt konferens.

Referens/Inspirationsgruppen består av:
Anne Sjöblom (region Västmanland) Kerstin Björklund (Självhjälpscentrum), Torbjörn Messing (Länsstyrelsen), Ann-Britt Grimberg (Bl.a. RSMH), Gunnar Dahlberg (Region Västmanland), Anders Westman (Region Västmanland), Marianne Avelin och Erik Ödmansson (ordf Studieförbundet Vuxenskolan).