Månadsbrev mars 2018

Det mest spännande som händer just nu i projektet är att de första deltagarna kallas till sina grupper. Vi har fyra pilotgrupper: I Sala, Surahammar, Västerås och Uppsala (där en av samtalsgruppsledarna bor). Dessa grupper kommer att utvärdera verksamheten på ett alldeles särskilt sätt. Frågorna till deltagarna omfattar innehåll, teman, ledarskap och lokal. Vi gör också en enklare variant av enkäten WHO QOL BREF som berättar om deltagarnas upplevelse av livskvalité – före och efter de deltagit i grupperna. Resultatet redovisas vid nästa möte den 24 maj kl 15.30-17.00 då referens/inspirationsgruppen och projektgruppen träffas på Östra kyrkogatan 3.

Vår konferens den 29/8 börjar också ta form precis som samtalsgruppsledarutbildningen som erbjuds i början av september. Två samtalsgrupper ligger på vår web – med start i augusti och september, den ena på en vårdcentral i Västerås.

Välkommen till en konferens om Seniorers hälsa den 29/8 kl 12.30-16.00, Kyrkbacksgården i Västerås. Det finns möjlighet att anmäla sig redan nu – www.sv.se/vastmanland:

Livsmod och livsglädje Seniorer – en konferens om existentiell och psykisk hälsa.

Existentiell hälsa – hur vi kan hitta tillbaka till livsmod och vardagsinspiration.
Lena Bergquist, Hans Dahlman, Britt-Mari Ligne Carlsson, Sven-Erik Henriksson och Leena Eklund – Tillsammans för psykisk hälsa – Seniorer.
Tankar kring nyorientering i livet och att hitta tillbaka till livsmening och hoppfullhet.

Livsviktigt - Psykisk hälsa för Seniorer 
Kjell Lisewski Finnerman Chefsöverläkare Vuxenpsykiatri - region Västmanland berättar om hjärnan och hur den fungerar när man blir äldre samt ger tips på hur man kan stärka sin psykiska hälsa.

I samtalet utvecklas vi 
med Agneta Lagercrantz, Journalist på Svenska Dagbladet (Idagsidan) och författare till många böcker om självmedkänsla och medkänsla. Hon berättar om hur vi kan göra för att må bättre i relation till oss själva och till andra.

Fyra korta livsberättelser – Att vara Senior i dag.
Tre inbjudna Seniorer berättar kort om de goda sammanhangens betydelse för att övervinna svårigheter. Den fjärde gästen är du och jag som provar på samtalskorten som inspirerar.

Välkommen till Samtalsgruppsledarutbildning
– för dig som vill leda samtalsgrupper, är pensionär och har en bakgrund inom vård, omsorg och hälsa.
•3/9  13-16.30 Introduktion Pedagogik.
•10/9 13-16.30 Introduktion existentiell och psykisk hälsa – struktur samtalsgrupp. 
Intresserad? Gör en intresseanmälan genom att ringa till SV:s kundcenter 021-128085. Läs mer på www.sv.se/vastmanland. Frågor: lena.bergquist@sv.se

Vill du delta i en ”Samtalsgrupp – Seniorer” under augusti och september, ring och anmäl dig på 021-128085.

Vi som arbetar inom projektet är…
Sven-Erik Henriksson – metodutvecklare och samtalsgruppsledare, Leena Eklund – metodutvecklare och samtalsgruppsledare, Lena Bergquist – projektledare/metodutvecklare, Hans Dahlman – metodutvecklare och samtalsgruppsledare, Britt-Mari Ligne Carlsson – metodutvecklare och samtalsgruppsledare.

Referens/Inspirationsgrupp 
Anne Sjöblom (region Västmanland) Kerstin Björklund (Självhjälpscentrum), Torbjörn Messing (Länsstyrelsen), Ann-Britt Grimberg (Bl.a. RSMH), Gunnar Dahlberg (Region Västmanland), Anders Westman (Region Västmanland), Marianne Avelin (SPF) och Erik Ödmansson (ordf Studieförbundet Vuxenskolan), Per-Inge Hellman (Västerås stad).