Lättläst version saknas

Mer om hälsa och seniorer

Vill du veta mer om hälsa och seniorer?
Läs här…

Bi Purhanen – Institutet för framtidsstudier ”Svenskar ser ner på äldre”.

Cecilia Melder – Uppsala Universitet, ”Existentiell hälsa äldre”.

Susanne Rolfner Suvanto – Omvårdnadsinstitutet ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”, Socialstyrelsen.

Peter Strang -  Ersta diakoni ”När livet bryter fram”.