Det här är aktuellt just nu inom projektet

Bok- och Biblioteksmässan, Göteborg, 27 september 2018

Vill du veta mer om Samtalsgrupp Senior? I så fall, besök Studieförbundets Vuxenskolans scen på Bok-och Biblioteksmässan i Göteborg, den 27 september kl 14!

Deltar gör projektledare Lena Bergquist och samtalsgruppsledarna Hans Dahlman, Leena Eklund, Britt Mari Ligne Carlsson och Sven-Erik Henriksson.

Samma dag, i Studieförbundet Vuxenskolans monter, har du också möjlighet att prova samtalskorten om Existentiell hälsa ”Livsmod, livsglädje, livsmening”, ”Frön till livsmod och livsglädje” och ”Bilder -Existentiell hälsa”. 

------------------------

Konferens 29 september 2018 kl 12.30-16.00 Kyrkbacksgården, Västerås 
om Livsmod och livsglädje – Seniorer. Om existentiell och psykisk hälsa. 
Läs mer här

-----------------------

SAMTALSGRUPPER FÖR SENIORER STARTAR 
På flera platser i Västerås anordnas samtalsgrupper för seniorer. 
Läs om dem här