Det här är aktuellt just nu inom projektet

Vi har glädjen att berätta att det 2019 blir två konferenser om Seniorers psykiska och existentiella hälsa:

Den 4 april 2019 kl 13-16  erbjuder vi en konferens om Seniorers psykiska och existentiella hälsa i Köping. Målgruppen är Seniorer och de som möter Seniorer på sin arbetsplats och i sin organisation. 

Konferensen innehåller föredrag om hur man stärker Seniorers psykiska och existentiella hälsa samt flera goda och praktiska exempel på hur man kan arbeta.

 

Eftermiddagen den 29 augusti 2019 arrangeras en  Spridningskonferens om de metoder och modeller vi arbetat fram och de resultat vi ser inom Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer”,  ”Samtalsgrupp Senior”

Under spridningskonferensen får vi också ta del av hur andra län/regioner har arbetat med ”Samtalsgrupp Senior”. Bland andra är ansvariga från SV Jönköping och Region Jönköping samt SV i Uppsala inbjudna som föredragshållare

-----------------------

SAMTALSGRUPPER FÖR SENIORER JUST NU
På flera platser i Västerås anordnas samtalsgrupper för seniorer. 
Läs om dem här