Det här är aktuellt just nu inom projektet

2020

Samtalsgrupp Senior även på finska 

Under 2020 fortsätter projektet med att vi även erbjuder Samtalsgrupp Senior på finska. Det innebär att vi utbildar nya samtalsgruppsledare som talar finska, alla ledare är själva seniorer med en bakgrund från vård/hälsa/omsorg. Den första samtalsgruppsledarutbildningen för Västmanland är den 5 mars i Västerås. Den 2 september har vi en spridnings- och inspirationskonferens med flera intressanta föredrag på finska och svenska. Dagen efter, den 3 september, erbjuder vi en nationell samtalsgruppsledarutbildning för Samtalsgrupp Senior på finska.
Under hösten 2020 finns det möjlighet att översätta materialet kring Samtalsgrupp Senior till ett språk till. Vi kan även erbjuda en samtalsgruppsledarutbildning på det språket.
Om du har frågor kring Samtalsgrupp Senior på svenska, finska eller annat språk, mejla gärna projektledare lena.bergquist@sv.se eller ring 021-128085.

2019

Möte med riksdagsledamot

Arbetslaget i Arvsfondsprojektet "Samtalsgrupp Senior" träffade riksdagsledamot Barbro Westerholm på kansliet i Sgockholm den 22 maj för att dela med oss av våra erfarenheter kring Seniorers hälsa.

Vi fick möjlighet att beskriva Samtalsgrupp Seniors metod, resultat, samverkansmodell och våra önskningar, som till exempel mer samverkan och utbyte mellan Regioner/landsting, kommuner, folkbildning och ideella organisationer.

          

SPRIDNINGSKONFERENS
Eftermiddagen den 29 augusti 2019 arrangeras en  Spridningskonferens om de metoder och modeller vi arbetat fram och de resultat vi ser inom Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer”,  ”Samtalsgrupp Senior”. 

Under spridningskonferensen får vi också ta del av hur andra län/regioner har arbetat med ”Samtalsgrupp Senior”. Bland andra är ansvariga från SV Jönköping och Region Jönköping samt SV i Uppsala inbjudna som föredragshållare

-----------------------

SAMTALSGRUPPER FÖR SENIORER JUST NU
På flera platser i Västerås anordnas samtalsgrupper för seniorer. 
Läs om dem här