Det här är aktuellt just nu inom projektet

Vi har glädjen att berätta att det 2019 blir två konferenser om Seniorers psykiska och existentiella hälsa:

KONFERENS OM SENIORERS PSYKISKA OCH EXISTENTIELLA HÄLSA
4 april 2019 kl 13-16.30, Stora gatan 21 Köping  
Målgruppen är Seniorer och de som möter Seniorer på sin arbetsplats och i sin organisation. Konferensen innehåller föredrag om hur man stärker Seniorers psykiska och existentiella hälsa samt flera goda och praktiska exempel på hur man kan arbeta. Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland www.sv.se/vastmanland, 021-12 80 85.

PROGRAM: 

13.00-13.20 Samtalsgrupp Senior. Lena Bergquist, Britt Mari Ligne Carlsson, Sven-Erik Henriksson, Leena Eklund och Hans Dahlman från Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa - Senior” som erbjuder inspirerande samtalsgrupper för Seniorer.

13.20-13.40 Vad är BLEUS? Elina Hedström och Elisabeth Spencer Utbildare i ”Första hjälpen vid psykisk hälsa äldre”.

13.40-14.30 Från mörker till ljus. Johnny Pellas, leg psykolog och doktorand inom området depressionsbehandling för äldre, Region Västmanland, Köping.

15.00-16.00 Vikten av självmedkänsla - att vara vänlig i samtalet med sig själv. Agneta Lagercrantz, författare till flera böcker om självmedkänsla och Journalist på Svenska Dagbladet och på Idagsidan.

16.10-16.30 Hjärnkoll för Seniorer. Louise Edlund, samordnare Hjärnkoll Västmanland.

                             

SPRIDNINGSKONFERENS
Eftermiddagen den 29 augusti 2019 arrangeras en  Spridningskonferens om de metoder och modeller vi arbetat fram och de resultat vi ser inom Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer”,  ”Samtalsgrupp Senior”. 

Under spridningskonferensen får vi också ta del av hur andra län/regioner har arbetat med ”Samtalsgrupp Senior”. Bland andra är ansvariga från SV Jönköping och Region Jönköping samt SV i Uppsala inbjudna som föredragshållare

-----------------------

SAMTALSGRUPPER FÖR SENIORER JUST NU
På flera platser i Västerås anordnas samtalsgrupper för seniorer. 
Läs om dem här