Det här är aktuellt just nu inom projektet

Möte med riksdagsledamot

Arbetslaget i Arvsfondsprojektet "Samtalsgrupp Senior" träffade riksdagsledamot Barbro Westerholm på kansliet i Sgockholm den 22 maj för att dela med oss av våra erfarenheter kring Seniorers hälsa.

Vi fick möjlighet att beskriva Samtalsgrupp Seniors metod, resultat, samverkansmodell och våra önskningar, som till exempel mer samverkan och utbyte mellan Regioner/landsting, kommuner, folkbildning och ideella organisationer.

          

SPRIDNINGSKONFERENS
Eftermiddagen den 29 augusti 2019 arrangeras en  Spridningskonferens om de metoder och modeller vi arbetat fram och de resultat vi ser inom Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer”,  ”Samtalsgrupp Senior”. 

Under spridningskonferensen får vi också ta del av hur andra län/regioner har arbetat med ”Samtalsgrupp Senior”. Bland andra är ansvariga från SV Jönköping och Region Jönköping samt SV i Uppsala inbjudna som föredragshållare

-----------------------

SAMTALSGRUPPER FÖR SENIORER JUST NU
På flera platser i Västerås anordnas samtalsgrupper för seniorer. 
Läs om dem här