Pressklipp om projektet

Läs om projektet i Studieförbundet Vuxenskolans tidning Impuls nr 3 2018: http://impuls.nu/samtalsgrupper-for-seniorer/