Projektets medarbetare

VI SOM ARBETAR I PROJEKTET:

Projektledare:
Lena Bergquist
lena.bergquist@sv.se010-410 12 08

Seniorer som är samtalsgruppsledare 
och metodutvecklare i projektet:
•Hans Dahlman (Folkhälsa för seniorer)
hans.dahlman@gmail.com, 070-555 96 25
•Leena Eklund (Farmaci för Seniorer)
leena.eklund@suravision.se, 076-141 34 02
•Sven-Erik Henriksson (Existentiell hälsa för Seniorer)
sven-erik.henriksson@comhem.se, 072- 303 26 65
•Britt-Marie Ligne Carlsson (sjukvård för seniorer)
bmlignecarlsson@gmail.com, 070-515 57 03

Inspirations/referensgrupp
Projektet har också en ”inspirations/referensgrupp” bestående av bland annat samverkansorganisationerna, de som deltar i den ”referensgruppen” är:

Erik Ödman (SV)