Tillsammans - För psykisk hälsa

Logotype Tillsammans

- Ett samverkansprojekt för att öka kunskapen om och förändra attityderna till psykisk (o)hälsa. 

Den psykiska ohälsan har ökat från 29 till 37 procent på knappt tio år.  Trenden fortsätter peka brant uppåt. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Kostnaderna för ohälsan och sjukfrånvaron är höga både på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Psykisk ohälsa kan drabba alla någon gång i livet. Tre av fyra har erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa. Det borde vara lika självklart att söka sjukvård för psykisk ohälsa som för fysisk ohälsa, men många undviker att be om hjälp och stöd vid en begynnande psykisk ohälsa p g a skam och rädsla.

De aktiviteter som planeras inom detta projekt syftar därför till att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk hälsa och ohälsa. Genom samverkan kan vi nå dessa mål. 

Klicka här för att se ett filmklipp om projektet.

Projektets delprojekt

 • Att leva, inte bara överleva

  En kurs för unga 18 – 30 år som behöver verktyg för att hantera yttre stress och inre oro och som vill öka sina förutsättningar att...

  Läs mer
 • Tillsammansveckan 2018

  5-21 mars: En uppmärksamhetsvecka i hela Västmanland för ökad kunskap hopp och samtal.

  Läs mer
 • Tillsammansveckan

  En uppmärksamhetsvecka i hela Västmanland för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa.

  Läs mer
 • Utbildning för arbetsplatser

  Utbildning för arbetsplatser för att få gemensam kunskap om och förståelse för olika former av psykisk ohälsa.

  Läs mer
 • Läs om flera projekt här...