Tre år Tillsammans för psykisk hälsa - dokumentation av projektet

OBS DENNA SIDA ÄR UNDER ARBETE 

- Ett samverkansprojekt för att öka kunskapen om och förändra attityderna till psykisk (o)hälsa. 

Den psykiska ohälsan har ökat från 29 till 37 procent på knappt tio år.  Trenden fortsätter peka brant uppåt. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Kostnaderna för ohälsan och sjukfrånvaron är höga både på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Psykisk ohälsa kan drabba alla någon gång i livet. Tre av fyra har erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa. Det borde vara lika självklart att söka sjukvård för psykisk ohälsa som för fysisk ohälsa, men många undviker att be om hjälp och stöd vid en begynnande psykisk ohälsa p g a skam och rädsla.

De aktiviteter som genomförst inom detta projekt har syftat till att genom samverkan öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk hälsa och ohälsa. 

Pauline om hur allt började

asfasdfasdfasdf

Henrik Stjernström

Henrik Stjernströmsdfasfasdfasdf

Arbetsmodeller i projektet