Tre år Tillsammans för psykisk hälsa - dokumentation av projektet

Här kommer en text att visas med en komprimerad sammanfattning av vad projektet inneburit i form av aktiviteter/samverkan....sadf

Här kommer en text att visas med en komprimerad sammanfattning av vad projektet inneburit i form av aktiviteter/samverkan....

Här kommer en text att visas med en komprimerad sammanfattning av vad projektet inneburit i form av aktiviteter/samverkan....Här kommer en text att visas med en komprimerad sammanfattning av vad projektet inneburit i form av aktiviteter/samverkan....

Här kommer en text att visas med en komprimerad sammanfattning av vad projektet inneburit i form av aktiviteter/samverkan....

Pauline om hur allt började

asfasdfasdfasdf

Henrik Stjernström

Henrik Stjernströmsdfasfasdfasdf

Arbetsmodeller i projektet

 • Galen och stolt

  En turné med kreativa inslag på gator och torg

  Läs mer
 • Våga vara du

  En samtalsgrupp för unga 10-25 för att hantera stress och press.

  Läs mer
 • Frukostseminarier Existentiell hälsa

  I samarbete med Samordningsförbundet har frukostföreläsningar på temtat Existentiell hälsa ordnats.

  Läs mer
 • Tillsammansveckan

  Föreläsningsserie under en vecka i hela Västmanland.

  Läs mer
 • Immigration och psykisk ohälsa

  En arbetsmodell för ökad kunskap om psykisk (o)hälsa hos immigranter

  Läs mer
 • Läs mer