Tillsammans – för psykisk hälsa

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanlands arvsfondsprojekt “Tillsammans – för psykisk hälsa” har under tre år arbetat för en psykisk hälsa i Västmanlands län. Projektet syftar till att öka samhällets kunskap om och acceptans av psykisk ohälsa och skapa större beredskap för att hantera och förebygga psykisk ohälsa genom konkreta modeller för samverkan.

Tack vare engagerade samverkansparter från offentlig såväl som privat sektor, organisationer, föreningsliv och enskilda initiativtagare har vi tillsammans skapat en mängd aktiviteter i arbetet kring den psykiska hälsan.

På den här hemsidan hittar du information om projektet, dess arbetsformer och resultat och en inblick i alla fantastiska samverkansmöjligheter som skapats under projektets gång.