Arbetsplatser

På olika arbetsplatser, har aktiviteter på temat Information om psykisk (o)hälsa arrangerats. Att nå arbetsplatser har haft flera syften. Man möter dels klienter/brukare/kunder med psykisk ohälsa, man kan själv drabbas, en kollega kan drabbas, som chef har man ett särskilt ansvar för den psykiska hälsan på arbetsplatsen.

För vissa aktiviteter har vi skapat fördjupad information, "samverkansmodeller", för att beskriva innehållet men framförallt visa på hur vi tack vare samverkan kunnat nå och genomföra aktiviteterna.    

Föreläsningar för personal och deltagare vid Arbetsmarknadsavdelningen inom Västerås stad: Tre informationstillfällen för personal om psykisk ohälsa i samarbete med Hjärnkoll. Dels för befintlig personal (arbetsledare) och dels för de personer som egentligen är deltagare men ”övar” som anställda inför att de ska komma ut på en ordinarie anställning. Informationen bestod av sammanfattande info om psykisk ohälsa i Sverige idag och föreläsningar om egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning, som exempel: HSP, tvångssyndrom, utmattning och ADHD.

Information till deltagare (undersköterskor inom somavård) i kompetensutvecklingsprogram vid Lärcentrum, Region Västmanland: Två informationstillfällen på temat psykisk ohälsa hölls för vårdpersonal och var en del av en årslång kompetensutveckling för undersköterskor från olika avdelningar inom Region Västmanland. Informationen som gavs innebar ökad kunskap kring bemötandet vid psykisk ohälsa inom den somatiska vården och om hur det kan anpassas efter var och ens förutsättningar att ta in information som patient

Självskadedagarna: 
En föreläsningsserie om fem föreläsningar runt om i Västmanland, i samverkan med Region Västmanland och resp kommun. Föreläsare: Cassandra Lawrence från Shedo.
Samverkansmodell: Samverkansmodell_Informationstraffar_om_sjalvskadebeteende.pdf

Lunchföreläsningar i samverkan med Samordningsförbundet Västra Mälardalen: 
Fem föreläsningar för personal vid Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Arboga, Kungörs och Köpings kommun.
Samverkansmodell:  Samverkansmodell_Lunchforelasningar.pdf

Frukostmöten Existentiell hälsa: 
Infformation om den existentiella hälsans betydelse för folkhälsan och samhällsutvecklingen.
Samverkansmodell: Samverkansmodell_Frukostmoten_existentiell_halsa.pdf

Existentiella friskfaktorer i vården: 
Information till vårdpersonal om en modell där patienten kan ges ett bemötande som stärker känslan av hopp, trygghet, gott sammanhang, livsmening och livsglädje.
Kort beskrivning: Info_utbildning_existentiell_och-psykisk-halsa.pdf