Arbetsplatser

OBS SIDAN ÄR UNDER ARBETE

På olika arbetsplatser, har aktiviteter på temat Information om psykisk (o)hälsa arrangerats. Att nå arbetsplatser har haft flera syften, man möter dels klienter/brukare/kunder med psykisk ohälsa, man kan själv drabbas, en kollega kan drabbas, som chef har man ett särskilt ansvar för den psykiska hälsan på arbetsplatsen.

För vissa aktiviteter har vi skapat fördjupad information, "samverkansmodeller", för att beskriva innehållet men framförallt visa på hur vi tack vare samverkan kunnat nå och genomföra aktiviteterna. 

Föreläsningar för personal och deltagare vid Arbetsmarknadsavdelningen inom Västerås stad: Medverkan av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, teman var Högkänslighet, Utmattning, ADHD, Tvångssyndrom.

Information till deltagare (undersköterskor inom somavård) i kompetensutvecklingsprogram vid Lärcentrum, Region Västmanland: Information om psykisk ohälsa generellt och särskild information om vissa psykiatriska diagnoser. 

Självskadedagarna: sdfas

Best practise:  

Köping (separat arbetsplatsföreläsning)??????

Lunchföreläsningar i samverkan med Samordningsförbundet Västra Mälardalen: fem föreläsningar för personal vid Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Arboga, Kungörs och Köpings kommun.
Länk till samverkansmodell

Frukostmöten Existentiell hälsa: asdfasdf
Länk till samverkansmodell

Existentiella friskfaktorer i vården: asdfasdf