Bakgrund

Projektets syfte, mål och samverkansparter

* Hur allt startade (Tillsammansteamet - Köping)

* Uppkomst, histioria, varför projektet finns

* Varför behövdes projektet. Läget kring psykisk hälsa i samhället plus stigma

Intervju: Tuula Wallsten - “Vad såg hon saknades?”, SV Nationell samordnare Kjell Stjernholm, Arvsfonden (Henrik Stjernström)