Föreläsnings- och filmbanken

Utifrån våra egna erfarenheter av föreläsare som vi kan rekommendera och inkomna rekommendationer på bra föreläsare från kollegor och samverkansparter så har en lista på föreläsare skapats. De teman som tas upp ger en bredd som täcker stora delar av psykisk hälsa och ohälsa. Här kan man välja det område man önskar få fördjupade kunskaper kring.

De flesta föreläsare som har rekommenderats informerar utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa vilket ger en viktig dimension av förståelse för behov av bemötande och stöd.

Här finns också tips på korta filmer och podcasts med information om olika aspekter av psykisk hälsa och ohälsa.

(H)järnkoll
Inom de olika temaområdena finns det också möjlighet att anlita (H)järnkollambassadörer. Man kan boka kunniga och engagerade ambassadörer som öppnar upp till samtal genom att de föreläser/berättar om sina olika erfarenheter av psykisk ohälsa. www.hjarnkoll.se

Innehållsförteckning

 1. Barn till föräldrar med missbruk
 2. Bipolärt syndrom
 3. Borderline
 4. Förebyggande och främjande insatser för psykisk hälsa
 5. Högkänslighet
 6. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 7. PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom
 8. Psykos Schizofreni
 9. Psykisk ohälsa och migration
 10. Seniorers psykiska hälsa
 11. Sexuella övergrepp
 12. Självskadebeteende
 13. Sociala mediers påverkan på barn och unga
 14. Stress
 15. Suicidprevention
 16. Tvångssyndrom
 17. Ungas psykiska hälsa
 18. Utmattningssyndrom
 19. Våldsprevention
 20. Ångest
 21. Video och podcasts om psykisk ohälsa

 BARN TILL FÖRÄLDRAR MED MISSBRUK

Jessica Arvik: Maskrosbarn  
Barn till föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt är en utsatt grupp som vuxna ofta saknar kunskap om och verktyg för att kunna stötta. Våra föreläsningar ger kunskap, ökad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn som lever i utsatta situationer. 
http://vuxen.maskrosbarn.org/forelasningar/

Henrietta Lysén: Vackra maskrosbarn
Henrietta föreläser och sprider information om att växa upp med föräldrar med alkoholism. Hon sprider så mycket hopp och hon berör ett ämne som 300 000 barn lever med just nu med missbrukande föräldrar. Hon pratar om att just äga sin story. Att ta makten över sitt eget liv och inte låta sin uppväxt hindra en. Temainnehåll är: Missbruk och våld i familjen, medberoende/roller, Psykisk ohälsa, självförtroende självkänsla, Hur kan vuxna möta barn och ungdomar i utsatthet, Att ta sig vidare trotts tuffa bakgrunder, Stödinsatser, vad Trygga Barnen erbjuder. 
henrietta@lysens.se  • 073-904 64 30 
www.vackramaskrosbarn.se 

BIPOLÄRT SYNDROM

Rebecca Anserud: Ett bipolärt hjärta 
Rebecca berättar blottande och modigt om sina erfarenheter av bipolär sjukdom och vågar bjuda på sig själv. Publikens reaktioner resulterar i både skratt och tårar och lämnar ingen oberörd. 

Rebecca föreläser även om anhörigas situation och relationen mellan den som har en psykisk ohälsa och dennes närstående.

Rebecca Anserud är en driven entreprenör inom frågor rörande psykisk ohälsa. Hon är bland annat författare till boken Ett bipolärt hjärta, syns ofta i media och är en känd föreläsare. 
E-post:  kontakt@rebeccaanserud.com Tel: 070-221 77 50  
https://www.facebook.com/RebeccaAnserudOfficial/?fref=ts

 
BORDERLINE

Teater Kaos1  
”Imorgon ska Du bestiga Mount Everest” - en pjäs om psykisk ohälsa Vårt syfte är att bryta tystnaden kring, och öka kunskapen om, psykisk ohälsa. Pjäsen är informativ, med inriktning mot diagnosen Borderline personlighetsstörning. Den  är till stor del baserad på våra egna erfarenheter av hur det kan vara att leva med diagnos. Vår förhoppning är att kunskap och förståelse för psykisk ohälsa ska öka efter att man sett pjäsen, som på 45 minuter beskriver en inre själslig resa, mellan himmel och helvete. 
teaterkaos1@gmail.com • 0736-30 53 51, 0737-22 93 01 
https://www.facebook.com/teaterkaos1/info?tab=page_info


FÖREBYGGANDE/FRÄMJANDE INSATSER FÖR PSYKISK HÄLSA

Helena Gustafsson: Mindre stress – mer glädje och välbefinnande 
Helena bor i Kungsör och är KBT-terapeut och instruktör i Mindfulness, med egna erfarenheter som ung av ätstörningar. En föreläsning som inspirerar och berör! Du får följa Helena Gustafsson på hennes livsresa, samt lära dig hur du kan få mer välbefinnande och leva mer närvarande i livet. Under föreläsningen varvar Helena teori och praktik på ett enkelt sätt och ger dig som lyssnar några hjälpsamma verktyg som du kan använda i din vardag. Du får möjlighet att prova Mindfulness och ta del av grunderna i KBT (Kognitiv beteendeterapi). Det är inte situationerna i sig som avgör hur du mår, utan hur du hanterar dem! 
helena@livsforelasningar.se • 070-540 76 02 
www.livsforelasningar.se/InformationForelasningar.pdf

Lena Bergquist: Att stärka upplevelsen av livsglädje, livsmening, livsmod 
Kurser, utbildningar och föreläsningar om att stärka den existentiella hälsan och förebygga psykisk ohälsa. Den existentiella hälsan den som handlar om vår upplevelse av livsmening, sammanhang och hopp inför framtiden påverkar vår psykiska hälsa, det visar bland annat WHO:s internationella arbete med folkhälsa. Vad är existentiell hälsa? Hur kan jag stärka min egen självskattade hälsa? Vilka pedagogiska verktyg kan jag använda? Hur arbetar man med ”samtalskort om existentiell hälsa – När livet utmanar”, ”Samtalskort bilder”, ”Frön till Livsmod och livsglädje” samt ”Guldkornshäftet”? Önskar du svar på dessa frågor är en kurs eller ett föredrag om livsglädje, livsmening och livsmod något för dig. Lena Bergquist är Kommunikationsvetare, Teolog (tros- och livsåskådningsvetenskap samt religionspsykologi), Samtalsterapeut och Pedagog. Hon arbetar som metodutvecklare och verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. 
Lena.bergquist@sv.se • 021-12 80 85, 073-901 96 05

Jill Taube: Fysisk aktivitet för själ och kropp - rörelse för psykiskt välbefinnande!
Kan fysisk aktivitet vara behandling vid depression och ångest? Kan dans förebygga panikångest? Jill Taube blandar forskning och vetenskaplig evidens med berättelser om patienter hon mött och hon låter oss även prova på! Var beredd på lekfull och kravlös dansgympa och att få uppleva den omedelbara effekten av ett danspass! Jill Taube, psykiatriker, föreläsare, författare och arrangör av verksamheten DansSteget, en engagerad och varm förespråkare för att integrera kroppen i behandling av depression och ångest. 
Jill.c.taube@gmail.com • 072-241 10 88

Terese Alvén: Spark i baken – en inspirationsföreläsning till ett hälsosamt liv 
Terese Alvén inspirerar varje vecka tusentals tjejer till ett hälsosamt liv genom sin populära träningsblogg ”Spark i baken”. Men det har inte alltid varit så. Terese har haft en allvarlig ätstörning som hon har tillfrisknat från. Hon har skrivit flera böcker, bl. a.  ”Viktig – från matmissbrukare till träningsförebild”. 
terese@sparkibaken.se  
www.sparkibaken.se 

Sofia Sjöström Ståhl :Vägen till en sund livsstil – en föreläsning om mat, hälsa, motion och livsstil. 
Sofia berättar också om sina egna erfarenheter av utmattningsdepression. 
fia@ptfia.se  
www.ptfia.se  • www.sofiasjostrom.se

Jesper Lissmark Hult: Förverkliga dina drömmar NU! 
Jesper ger i föreläsningen tips på hur man ska tänka för att leva ett lyckligt liv och nå sina drömmar.  Jesper föddes med ett talfel och var mobbad under hela sin uppväxt. Det gick så långt att han ville ta sitt liv och hoppa från balkongen. Föreläsningen handlar om hur Jespers liv till slut vände till det positiva. Han gick mot strömmen och nådde sina drömmar. Jesper är hälsovägledare, instruktör i Mindfulness och enhjulingscyklist. Han älskar äventyr och att utmana sig själv. 2012 blev han den första personen någonsin som har cyklat enhjuling genom Europa. Idag föreläser han i hela Sverige om motivation, mobbning, självkänsla och om att tro på det möjliga. 
jesper@lissmark.com •  072-510 99 29 
www.lissmark.com

HÖGKÄNSLIGHET
HSP = Highly Sensitive Person = Högkänslig/Högsensitiv person. Högsensitivitet är ett medfött personlighetsdrag som innebär att man tar in mer intryck från sin fysiska, psykiska och emotionella miljö. Man har ofta ett rikt inre liv, närhet till sina känslor, man bearbetar intryck djupare och har stor empati för andra.
Du får i föreläsningen veta vad HSP är, dess styrkor och utmaningar. Du får även tips för att hantera livet, tips som alla kan ha nytta av vare sig man är högsensitiv eller ej. merja.jaderholm@live.se •  070–714 39 87

 
NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Pelle Sandstrak: Mr Tourette - För Ovanlighetens Skull
 
Ett annorlunda stand up-föredrag med pedagogik, tragik och hopp. Pelle Sandstrak berättar och gestaltar de människor som såg möjligheterna i hans annorlundahet och gav honom en självbild.
”Jag var en loser utan arbete, bostad och framtid. Men tack vare ett fåtal människors totalempati och min egen Tourette-energi tog jag mig vidare och är idag föreläsare i flera länder. Varför? För att jag är så frisk som jag vill bli, vill ju inte bli sjukligt normal.” Pelle Sandstrak, författare, föreläsare och har deltagit i bl a Skavlan och Gomorron Sverige. 
www.pellesandstrak.com

Johan Bysell: Lösningsfokuserat förhållningssätt och ADHD 
johan.bysell@mellantid.se • 070-418 23 27  
http://mellantid.se

Svenny Kopp: Autism och ADHD hos flickor
https://www.mrshyper.se/svenny-kopp-forelasning-om-tjejer-med-adhd-autism/http://www.osynligaflickan.se/lankar/

Marie Adolfsson: ADD, ADHD, Bipolaritet – vad är skillnaden? 
En föreläsning som reder ut begreppen kring ADD, ADHD och bipolaritet samt överlappande diagnoser med. 
Marie Adolfsson är leg. sjuksköterska och cert. samtalsterapeut med 20 års erfarenhet av kliniskt arbete, forskning och utbildning inom psykiatrin. Hon är utbildningsansvarig på Attention Utbildning och leder projektet ”Anhörigstöd” på Riksförbundet Attention. 
marie.adolfsson@attention-riks.se

Paula Tilly 
Paula Tilly föreläser om hur det är att leva med Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv. ”Många av oss med Aspergers syndrom blir ofta missförstådda av omgivningen eftersom vi fungerar på ett annorlunda sätt. Eftersom jag talar utifrån egna erfarenheter och ofta har upplevt situationerna på ett annat sätt än omgivningen, blir mina föreläsningar annorlunda jämfört med när t ex läkare föreläser om Aspergers syndrom. Därför brukar mina föreläsningar bli mycket uppskattade.” 
aspergersyndrom@hotmail.com • 073-685 83 82 
(Jag brukar dock inte svara i telefon om det är någon okänd som ringer men däremot går det att få tag i mig via sms!) 
http://sv.aspiration.nu

Anna Porsvald: Bergsbestigning eller anpassning? Om hur man upplever världen med autism.
”Hur ser världen ut för den som föds utan normer, utan ett facit till alla uttryck, miner och gester? Hur gör man för att komma runt vardagens alla hinder när man begåvats med autism och ADHD? Försöker man bestiga berget, få det att anpassa sig eller försöker man hitta en väg runt det? En sak är säker; livet blir en annorlunda resa!” Anna Porsvald är leg sjuksköterska och verksam inom Funktionsrätt 
aporsvald@gmail.com • 073-595 55 05

Jessica Stigsdotter Axberg: "MrsHyper" – ADHD 
”Föreläsningar ska vara inspirerande och lärande på en och samma gång. Det kan vara ett tungt ämne att prata om diagnoser, så för mig är det viktigt att blanda in mycket humor. Jag tror att vi behöver kunna skratta åt det jobbiga, för att komma vidare och göra det lättare för oss själva.” Föreläsningsförslag:  Flickor har också adhd – det ser bara lite annorlunda ut.  Jippie jag har adhd – om adhd & strategier mixat i en salig röra.  Vi har Axberger. För anhöriga och all omgivning kring barn och vuxna med NPF-diagnoser. 
hello@mrshyper.se  • 070-820 39 72  
www.mrshyper.se

Lasse Andersson - ADHD och Aspergers syndrom 
"Jag heter Lasse Andersson och är något så annorlunda som en person med eget funktionshinder som föreläser om ADHD och Aspergers syndrom men är fokuserad på metoder och förhållningssätt. Fokus ligger på hur gör vi och utifrån lång erfarenhet, 30 år i arbete med människor, kopplat till exempel från detta och min egen bakgrund. Min ADHD är aldrig ett hinder för mig men ofta för min omgivning. Jag lägger in en stor portion humor och vi får aldrig glömma det positiva." 
lasse@adhd-coaching.se • 076-263 28 60 www.adhd-coaching.se

PSYKISK HÄLSA OCH MIGRATION
Med den egna berättelsen som metod ökas öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa och förståelsen för hur migrationens olika faser kan påverka den psykiska hälsan. Här kan man boka föreläsningar på olika språk med ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och migration, www.denegnaberattelsen.hjarnkoll.se/

PSYKOS OCH SCHIZOFRENI

Åsa Höij – om psykos, schizofreni, bemötande. 
http://www.schizofreniforbundet.se/asa_hoij


PTSD – POSTRAUMATISKT STRESSYNDROM

Se under rubriken PSYKISK HÄLSA OCH MIGRATION

SENIORERS PSYKISKA HÄLSA

Kjell Finnerman
Kjell Lisewski Finnerman berättar om hjärnan och vad som händer med den när man blir äldre. Han ger också tips på hur man kan stärka sin psykiska hälsa som Senior. 
kjell.l.finnerman@regionvastmanland.se

Susanne Rolfner Suvanto: "Det är aldrig försent att må bra! – om psykisk hälsa och ohälsa hos äldre".
En föreläsning om hur den psykiska hälsan kan stärkas och om hur den psykiska ohälsan kan förebyggas och behandlas. Susanne är leg. sjuksköterska/fil.mag i pedagogik. Hon har skrivit flera böcker om äldre personer och psykisk ohälsa och under 2015-17 var hon regeringens särskilda utredade för att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Idag är Susanne verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. 

 
SEXUELLA ÖVERGREPP 

Erik Grönberg: Inte ensam – aldrig glömd.
 
Uppmärksamma konsekvenserna av sexuella övergrepp samt ger stöd till utsatta. Hans egen räddning blev Patrik Sjöbergs bok ”Det du inte såg”. Under sin föreläsning berättar Erik om delar av sitt liv, men lägger framförallt fokus på hur man går vidare. Både som anhörig och som utsatt. 
https://www.facebook.com/inteensamaldrigglomd 
http://inteensamaldrigglomd.se 
http://treskablinoll.nu/forelasare/erik-gronberg   

 
SJÄLVSKADEBETEENDE

Sofia Selenius: Ätstörningar – att upptäcka, bemöta och förebygga 
En föreläsning för dig som vill öka kunskapen kring ätstörningar, att upptäcka, bemöta och arbeta förebyggande. Sofia har en bakgrund inom innebandyn och insjuknade i anorexi när hon var som mest aktiv. Idag är hon frisk och fri från sjukdomen. Sofia Selenius arbetar som samordnare för stödchatt & stödtelefon samt idrottssamarbeten på Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar i Stockholm. Hon arbetar även som gruppträningsinstruktör och personlig tränare. 
sofia.selenius@friskfri.se • 076-100 66 67

Anneli Wester: Frågan är inte om utan hur 
En inspirerande föreläsning där Anneli delar med sig av hur hon har gjort för att få livet att fungera! Anneli Wester fann kraften att förändra sitt liv från år av självskadande till ett fungerande liv fullt av möjligheter, äventyr och livsglädje. "Jag ger er verktyg och tankesätt som fungerar och tar er med på stegen som leder vidare med utgångspunkt att kraften och möjligheterna ligger inom oss själva – det var ingen annan som förändrade mitt liv, det var jag som förändrade mig själv." 
www.anneliwester.com

Cassandra Lawrence: ”Du har väl inget att må dåligt över? om att ta sig igenom självskadebeteende.

En föreläsning om psykisk (o)hälsa, bemötande och vägar vidare. Under flera år var Cassandra Lawrence drabbad av självskadebeteende och ätstörningar. Idag har hon tillfrisknat och under denna föreläsning berättar Cassandra om sina vägar vidare till att bli frisk och må bra igen. Cassandra är föreläsare för föreningen SHEDO och delar med sig av sin egna berättelse och vikten av rätt bemötande.
cassandra.lawrence@shedo.se • 070-860 03 77
Bokning: egonova@shedo.se

Malin Emanuelsdotter: En föreläsning om självskadebeteende 
Malin Emanuelsdotter, föreningen SHEDO, föreläser om sina egna erfarenheter av självskadebeteende. Malin vill visa att trots att man har ett långvarigt destruktivt beteende så går det att bryta mönstret och börja må bra igen. 
malin.emanuelsdotter@gmail.com • 070-242 16 36 
www.shedo.se/omshedo/lokalrepresentanter

Lena Lydahl: Hjälp min dotter har en ätstörning! 
Lena Lydahl, ordförande i föreningen Frisk och Fri Västerås, föreläser om anhörigas situation när en närstående/familjemedlem drabbas av självskadebeteende och ätstörningar.
Lena har 4 barn varav ett drabbades av en ätstörning som väldigt ung. Idag är hennes dotter frisk & fri . Vägen och resan dit var besvärlig.
lena.lydahl@hotmail.com • 070-350 85 01 
www.friskfri.se/om-oss

 

SOCIALA MEDIERS PÅVERKAN PÅ BARN OCH UNGA

Maria Dufva: Hjälpa barn och unga att inte fara illa på nätet 
"De allra flesta föräldrar är väldigt intresserade av sina barn, men på nätet lever de ändå oftast föräldrafritt. Vi lämnar inte våra barn ensamma på en nattklubb eller en finlandskryssning. Men varje dygn lämnas tusentals barn ensamma i olika chatt-rum på nätet med samma klientel som finns i baren, säger Maria Dufva." www.mariadufva.se/forelasningar 

Jonas Mosskin 
Jonas är psykolog och föreläser om hur sociala medier påverkar unga och om sociala medier och professionellt förhållningssätt för (öppenpsykiatrisk) personal.
http://mosskin.se/forelasningar/ 

Patrik Vincent
Dataspelsakutens utbud av aktiviteter stärker det sociala självförtroendet och hjälper spelarna att se hur deras dataspelsberoende var ett försök att undkomma personliga problem och underliggande mentala hälsotillstånd. info@dataspelsakuten.se • 08-23 30 00 
http://www.dataspelsakuten.se

 

STRESS

Lars Westerström: Barn och stress 
(Se under rubriken Unga/ Föräldrar)

Selene Cortes: Man dör inte av stress, man slutar bara att leva 
- En helt vanlig historia om utmattning, föräldraskap, identitet, duktighet och ångest. Eller: "Hur får man livspusslet att gå ihop när det hela tiden fattas bitar?" När är man sjuk? Hur blir man frisk? Hur förebygger man? Vilka tecken skall man reagera på? Vilka blir sjuka? Hur balanserar man ambition och prestation med risken att ta på sig för mycket i vårt kravfyllda samhälle? - Kunskap och verktyg kring vår vanligaste diagnos. En personlig berättelse med så mycket teori man orkar med och önskar. Psykisk ohälsa generellt. Bland annat: Definitioner, förekomst och kostnader. Vilka drabbas och vad är tidiga tecken? Hur kan man/bör man/ska man jobba med psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Föreläsningarna är personliga och ärliga och med gedigen bakomliggande teoretisk kunskap. Selene är kvick och fartfylld och gör ett tungt ämne både intressant och kul och får deltagarna att verkligen tänka utanför ramarna.  
selene.cortes@mind.se  •  070-440 16 13 
www.talarforum.se/selene.cortes • www.mind.se 

 

SUICIDPREVENTION

Ullakarin Nyberg 
Föreläser om suicidprevention  
http://infernopodcast.se/om-ulla-karin/ 

Susanne Tell: En psykisk livräddning - suicidprevention helt enkelt
En föreläsning som ger förståelse för problematiken och kunskap att möta den och verktyg att förstå hur mycket myter man bär på som präglar hur vi möter suicidnära personer.
susanne.m.gustafsson@gmail.com • 073-920 97 99

Selene Cortes: Förebygga självmord – hur gör man? 
Hur behöver vi tänka och hur skyddar vi oss själva? - Frågor som många av oss bär på. Selene föreläser om detta som representant från föreningen Mind. 
selene.cortes@mind.se • 070-440 16 13  
www.mind.se

 

TVÅNGSSYNDROM

Linn Bark 
"Mina föreläsningar handlar om min kamp mot mitt tvångssyndrom m. m. och belyser någonting som, i dagens samhälle, kan uppfattas som sårbart och skamligt och jag presenterar mina erfarenheter med viss komik. Komiska berättelser om hur psyket kan strula till det för en. Historier från mitt berg-och-dal-bana-liv med psyket i fokus. Om tabun, skammen och rädslan.  Förlossningsdepression.  Att gå i skolan och möta arbetslivet med en psykisk sjukdom. Hur anhöriga spelar in. När kärlek och psykisk sjukdom möts. Hur kroppen kan ta stryk av psykisk sjukdom.” Linn föreläser med lättsamhet och komik om sitt liv och psykiska besvär och hur livet kan te sig i olika situationer med en diagnos i bakgrunden. Linn Bark är en 28-årig tvåbarnsmamma som ser sig själv som en kreativ entreprenör: körledare, författare, tecknare, sångerska och föreläsare.
linnhanssenbark@hotmail.se • 073-939 12 59  
http://linnbark.webnode.se 

 

UNGAS PSYKISKA HÄLSA

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg/ Ångestpodden: Förr eller senare känner du igen dig. 
De vänder sig till unga och har startat "Ångestpodden" med mottot "Kom ihåg att det alltid är okej att må dåligt" och som följs av 300 000 personer och sänds varje vecka. 
http://angestpodden.libsyn.com

Sascha Abdelnabi: Psykisk ohälsa och utanförskap bland ungdomar
Sascha är utbildad idrottslärare med förflutet som bl.a. behandlingsassistentpå ungdomsboende. föreläser om ungdomar i riskzonen, familjer i kris, problematiken kring ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD etc.) samt ger praktisk handledning i hur man kan möta dessa människor för att få dem till en ljusare vardag. Han har under hela sitt vuxna liv arbetat med ungdomar och unga vuxna. 
https://saschasfamiljearbete.se/foretaget

Nina Rung: Om könsnormer, kunskap om brott och vad snäva föreställningar av normer kan leda till. 
Eleverna får kunskap om normer, sexuell integritet, påverkan av media, sexuellt våld och hur rättsapparaten och lagstiftningen fungerar. Nina jobbar som brottsutredare på polisens Barnahus i Stockholm och var tidigare på Familjevåldsenheten. Hon är kriminolog och genusvetare, har varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen och har under många år arbetat med frågor som rör våld och kön. ”I mitt möte med socialtjänst, skola och vård fokuserar jag på kunskapshöjning i form av prevention kring våld och sexuellt våld. De olika yrkesgrupperna får kunskap om bemötande, vad unga möter idag i form av utsatthet på nätet och i andra miljöer, hur det påverkar unga och i slutändan hur de ska arbeta mot de yttersta konsekvenserna: våld och sexuellt våld.” 
”Våra elever och lärare har haft förmånen att få lyssna till Nina Rung vid ett flertal tillfällen. Nina har en fantastisk förmåga att tala om ett för många känsligt och tabubelagt ämne på ett befriande och intresseväckande sätt. Hon fångar ungdomars fokus och förmedlar ett viktigt budskap genom att ge fakta och väcka tankar. Nina stärker våra ungdomars självkänsla och inspirerar dem att ta hennes budskap vidare.” 
nina@huskurage.se 
www.ninarung.se • http://huskurage.se

Peter Svensson: Normer, machokultur och våld. Och hur vi kan förändra det.

En föreläsning med mål att skapa en förståelse hos unga kring vår kulturs könsnormer och hur det påverkar relationer och den psykiska hälsan. Medvetandegöra hur sociala medier, porr och reklam kan påverka en. Genom detta skapa en större verklighetsförankring i och förståelse för sig själv och andra och hur hantera sociala relationer på ett respektfullt och konstruktivt sätt.

Målgrupp: Elever på högstadiet och gymnasiet samt deras lärare och skolans elevhälsa.

 Peter Svensson har under de senaste 17 åren arbetat med våldsprevention inom omsorgen, implementerat metoden MVP, (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han föreläser om normbrytande arbete samt machokultur, peter@huskurage.se.

UNGA/FÖRÄLDRAR

Martin Forster – bok: Fem gånger mer kärlek, jag törs inte men gör det ändå
Det handlar om att stärka relationen mellan barn och föräldrar och det är föräldern som är ansvarig för relationen och de är hen som behöver förändra sitt bemötande så att relationen blir fruktbar. Det handlar om strategier för en god kommunikation. 
martin@forster.se • 0709-42 42 25 
http://www.forster.se

Lars Westerström: Barn och stress 
Lars är överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut, BUP, Sala. Han föreläser om läkemedelsförskrivning och om stressade barn. Vad gör barn stressade? Vem är mest känslig för stress? Vad händer i kroppen vid stress? Vilka är symtomen vid stress? Hur hanterar man stress? 
lars.westerstrom@regionvastmanland.se  • 070-261 99 99 
https://www.youtube.com/watch?v=ellqzshDqLo

Charlotte Skoglund: Lär dig kommunicera med din tonåring + Prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika hos unga mellan 18-26 år
Charlotte Skoglund är överläkare på Cereb, en mottagning i Stockholm som är specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna. Hon är specialist i allmänmedicin och psykiatri. Charlotte har tidigare arbetat många år på Maria Ungdom i Stockholm där hon varit med och startat och drivit Livsstilsmottagningen, en mottagning för tidig upptäckt och prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika hos unga mellan 18–26 år. Charlotte är forskare på Karolinska Institutet och hennes forskningsområde rör samsjukligheten mellan ADHD och beroendeproblematik, med fokus på bakomliggande gemensamma miljömässiga och ärftliga riskfaktorer samt de speciella utmaningar vi möter vid läkemedelsbehandling av personer där dessa båda tillstånd samvarierar. 
Om tonårstiden är stökig och svår – hur ska man prata med sitt barn? Charlotte lär dig med enkla metoder skapa ett bättre samtalsklimat hemma, att väcka motivation utan att skapa motstånd. 
charlotte.skoglund@ki.se 
http://www.larafranlarda.com/?tag=charlotte-skoglundhttps://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Popularpsykologi/Barn--foraldrar/Lyssnar-din-tonaring/

Mia Börjesson: Relation och kommunikation föräldrar/lärare – barn/ungdomar med flera olika teman. 
http://www.miaborjesson.se/forelasningar-2/  

 

UTMATTNINGSSYNDROM

Susanne Tell: Om hur man kan gå in i väggen redan som 20 åring och hur man tar sig därifrån. 
Susanne föreläser om sin resa. som pågick i många år
susanne.m.gustafsson@gmail.com •  073-920 97 99

Selene Cortes: Man dör inte av stress, man slutar bara att leva 
(Se ovan under Stress)

Linus Törnblad: Våga prata öppet om psykisk ohälsa
http://www.linus-thornblad.se/#/tjanster

 

VÅLDSPREVENTION

Peter Svensson: Uppförandekoden
Peter har under de senaste 17 åren arbetat med våldsprevention inom omsorgen, implementerat metoden MVP, (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han föreläser om normbrytande arbete samt machokultur. 
peter@huskurage.se 
http://huskurage.se

 

ÅNGEST

Thor Rutgersson: Inställt p. g. a. panik. 
Vad är egentligen ångest? Hur känns den? Vad händer i kroppen, inte bara fysiskt utan emotionellt, och hur kan en förhålla sig till exempelvis panikångest? Thor berättar om sin egen resa, utan pekpinnar eller läkarspråk. 
thor_rutgersson@me.com • 073-073 27 31
http://www.thorrutgersson.com/frelsningar/instllt_pga_panik 

Christian Dahlström
Christian berättar om sina erfarenheter av depression och ångest och vad som ledde till hans psykiska sjukdom. Han ger också fakta om depression, ångest och psykisk ohälsa och berör tabu, stigmatisering och skam. Föreläsningen passar som kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg, men fungerar lika bra som inspirationsföreläsning om psykisk ohälsa för allmänheten. Christian Dahlström är frilansskribent, föreläsare, författare och har podden ”Sinnessjukt”.  
christian@textbearbetning.se • 070-307 70 33 
www.vadardepression.se

Eric Bergström: Ångestskolan
”Ingen pratar om social fobi och ångestsyndrom. Det är ett tabu ämne som inte ska nämnas. Resultatet blir att de som lever med sjukdomen inte får veta att känslorna på insidan är normala och att det inte är något att skämmas över. Jag gick i nästan 15 år med tron att det är sån här jag får vara resten av livet och det vill jag inte att andra ska behöva göra!” 
eric@angestskolan.se 
www.angestskolan.se 

KORTA VIDEOR OM PSYKISK OHÄLSA

Psykisk hälsa – och hur man behåller den, 8 kortfilmer 
Detta är en serie av åtta kortfilmer som alla handlar om hur man bevarar sin psykiska hälsa i en tillvaro som inte alltid är så lätt att leva i. Filmerna blandar allvar och humor. De har enkla och begripliga budskap och är gjorda för att passa både gammal och ung. De åtta delarna kan ses fristående men fungerar bäst i nummerordning. För dig en kostnadsfri samverkansproduktion mellan Samordningsförbunden i Västmanlands län och Västmanlands kommuner och landsting, VKL.  
http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/film-psykisk-halsa.shtml  

Vi har NPF 
http://attention.se/npf/om-npf/vi-har-npf/

Våga prata 
(H)järnkolls unga ambassadörer berättar. 
https://www.youtube.com/watch?v=F4X6x3y4TNs&feature=youtu.be

Så kan du själv lindra ångesten 
Unga med psykiska problem som oro och ångest har trefaldigats sedan 90-talets början. Psykiatern Anders Hansen tipsar om metoder för att dämpa smärtan.
https://www.youtube.com/watch?v=-s2HW-BMSVI

100 pedagogiska filmer kring psykisk ohälsa för att utbilda allmänheten från Ångestskolan. 
https://www.facebook.com/pg/angestskolan/videos/

 

PODDAR OM PSYKISK HÄLSA

http://www.nsph.se/2016/07/08/nsph-tipsar-om-poddar-som-ror-psykisk-ohalsa/

http://www.foreningentilia.se/tiliapodden-2-2