Jämlikhet i vården

Män och kvinnor ska få del av vård på samma sätt, precis som unga och gamla, svenskar och nysvenskar samt personer med olika funktionsvariationer. Delprojektet Jämlikhet i vården har haft som syfte att ge information/utbildning till målgrupper som i mindre grad tar del av om information om psykisk hälsa och om vart och på vilket sätt man kan få hjälp och stöd.

För vissa aktiviteter har vi skapat fördjupad information, "samverkansmodeller", för att beskriva innehållet men framförallt visa på hur vi tack vare samverkan kunnat nå och genomföra aktiviteterna. 

Migration, psykisk (o)hälsa samt existentiell hälsa
En föreläsningsserie i tre delar, i samverkan med Västerås Stads Arbetsmarknadsavdelning/Sesam och Kompassen samt Hjärnkoll Riks. 1)Generell information om psykisk ohälsa hölls av föreläsare från projektet. 2)Föreläsare från Hjärnkoll, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och migration. 3)Existentiella friskfaktorer och kreativitet, medverkan av föreläsare från projektet samt konstnär/bildterapeut. 
Samverkansmodell: Samverkansmodell_Migration_ psykisk_halsa_existentiell_halsa.pdf
Kursinnehåll del 1 och 2  (Migration och psykisk (o)hälsa: Migration och psykisk (o)hälsa.pdf

Kursinnehåll del 3 (Migration och existentiell hälsa): Migration_och_existentiell_halsa.pdf

Samtalsgrupper för män:
I samverkan med organisationen MÄN arrangerades i Västerås dels en informationskväll "Efter #meeto", dels tre samtalsgrupper för män med metodmaterial från MÄN.

Under projekttiden initierades och startades en särskilt projekt för seniorer, Tillsammans för psykisk hälsa - Senior
Läs mer om seniorprojektet här