Jämlikhet i vården

Män och kvinnor ska få del av vård på samma sätt, precis som unga och gamla, svenskar och nysvenskar samt personer med olika funktionsvariationer. Delprojektet "Jämlikhet i vården" har haft som syfte att ge information/utbildning till målgrupper som i mindre grad tar del av information om psykisk hälsa och om vart och på vilket sätt man kan få hjälp och stöd.

MIGRATION, PSYKISK (O)HÄLSA SAMT EXISTENTIELL HÄLSA
En föreläsningsserie i tre delar, i samverkan med Västerås Stads Arbetsmarknadsavdelning/Sesam och Kompassen samt Hjärnkoll Riks. 1) Generell information om psykisk ohälsa hölls av föreläsare från projektet, 2) Föreläsare från Hjärnkoll, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och migration, 3) Existentiella friskfaktorer och kreativitet, medverkan av föreläsare från projektet samt konstnär/bildterapeut. 
Samverkansmodell:  Samverkansmodell migration.pdf
Kursinnehåll del 1 och 2  (Migration och psykisk (o)hälsa: Migration och psykisk (o)hälsa.pdf

Kursinnehåll del 3 (Migration och existentiell hälsa): Migration och existentiell hälsa.pdf

SAMTALSGRUPPER FÖR MÄN
I samverkan med organisationen MÄN arrangerades i Västerås dels en informationskväll efter #meeto", dels tre samtalsgrupper för män med metodmaterial från MÄN.

SAMTALSKORT EXISTENTIELL HÄLSA - BILDER                                                                         
Under projekttiden har det tagits fram en ny kortlek. Kortleken är framtagen för personer som: 1) inte kan svenska språket och 2) för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Ett flertal utbildningar i de nya samtalskorten har skett under projekttiden för ledare som arbetar med integration eller funktionsnedsättning

TILLSAMMANS FÖR PSYKISK HÄLSA - SENIORER
Under projekttiden initierades och startades ett särskilt arvsfondsprojekt för seniorer, då man såg ett stort behov att fokusera insatser riktat till äldre inom området psykisk hälsa.
Läs mer om seniorprojektet här

Utöver ovanstående aktiviteter har projektet bland annat medverkat i HBTQ-nätverket i Västerås, deltagit i konferens om jämlikhet i länet och medverkat i Länsstyrelsens fokusgrupp för jämlik hälsa, ett uppdrag som startade 2018 och fortsuttit 2019.