Social grannsamverkan

Delprojektet "Social grannsamverkan" har haft som syfte att bidra till ökad trivsel och därmed ökad psykiskt välmående i en stadsdel. Genom att skapa olika slags aktiviteter för boende i området, tillsammans med lokala aktörer i stadsdelen, i lokaler i stadsdelen, får människor möjlighet att lära känna nya "grannar" med gemensamma intressen, eller få fördjupad kontakt med människor de redan känner i stadsdelen. 

Då Västerås stad bredrev projektet "Social Hållbarhet" inom Skallberget och Viksäng, blev dessa två stadsdelar aktuella att samarbeta med.

I båda stadsdelarna samverkade vi med medarbetarna i Social hållbarhet, planerade och arrangerade föreläsningar (Högkänslighet, Mindfulness, 72-timmars beredskap, Julens traditioner, Ljusets betydelse, Att stärka sin psykiska hälsa),  en samtalsgrupp för män, en kurs i Mindfulness, provapå Qi gong, Skapande dans, Mindfulness, Yoga samt Internationella kvinnokvällar.

Den ungdomskurs, Våga vara du, som arrangerades inom ramen för Tillsammans för psykisk hälsa, hade sitt ursprung i det samarbete som byggts upp inom en av stadsdelarna genom att fritidsgården var en av samarbetsparterna i detta.