Kraften i samverkan

OBS SIDAN ÄR UNDER ARBETE

Tack vare samverkan med kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden, brukarföreningar, ..... har vi kunnat nå ut brett med ökad kunskap om psykisk ohälsa.

För vissa aktiviteter har vi skapat fördjupad information, "samverkansmodeller", för att beskriva innehållet men framförallt visa på hur vi tack vare samverkan kunnat nå och genomföra aktiviteterna.