Samverkan

Samverkan ger styrka, inspiration/avlastning

* Summering våra samverkansorganisationer

* Våra samverkansparter

* Föreningarnas medverkan

* Höjdpunkter i samverkan

* Studieförbundets funktion i samverkan/i civilsamhälle

 

Röster från några av våra samverkansparter:
Samordningsförbundet (Linda Anderfjäll)
Sesam (Raage) 
NSPH (Ann-Britt Grimberg) 
Tillsammansteamet (Helena Möller Lundin) 
Hjärnkoll Västmanland och RIKS