Kraften i samverkan

TILLSAMMANS kan vi skapa ett samhälle som inger hopp, stöd och kunskap om den psykiska hälsan. Genom projektets insatser tillsammans med samverkansorganisationernas starka driv och vilja har det skapats en mängd aktiviteter, nya möten och samarbeten mellan föreningar, organisationer och enskilda initiativtagare.

Under projektets tre år har vi tillsammans genom samverkans kraft möjliggjort nya samarbeten med inspirerande möten och samtal, föreläsningar och evenemang, kurser, utbildningsträffar etc. inom området psykisk hälsa. 

För vissa aktiviteter har vi skapat fördjupad information, "samverkansmodeller", för att beskriva innehållet men framförallt visa på hur vi tack vare samverkan kunnat nå och genomföra aktiviteterna.