Tillbaka

Anhöriga

Anhöriga till personer med sjukdom eller funktionsnedsättning drar ett allt större lass. Vi kan ge de möjlighet att bättre förstå sin situation, få en andningspaus och möjligheten att stödja varandra. 
Vi samarbeta med Anhörigas Riksförbund, men också med anhöriga som är medlemmar eller länkade till våra övriga samarbetsorganisationer inom Funktionsrättsområdet. I många kommuner väljer anhörigstödet att samarbeta med oss i studieförbunden.

Lyfta tillsammans för återhämtning

Lyfta tillsammans för återhämtning är resultatet av ett samarbete mellan psykiatrin i Landstinget Gävleborg och anhörigstödet i Gästriklands kommuner; Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken samt Studieförbundet Vuxenskolan. Det har vuxit fram genom medverkan av anhöriga med egna erfarenheter och personal inom professionen i kommun och landsting. Det är skrivet av Emelie Lundin, SV Gävleborg med referensgrupper som med reflektioner och synpunkter bidragit till arbetet. 

Läs mer

Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Studiematerialet Lyfta tillsammans för hållbar anhörig har vuxit fram i ett projekt som genomförts av Anhörigstöd Gävle kommun, projektledare Marie Bengtsson och anhörigvårdare från Gävle i samarbete med Studieförbunet Vuxenskolan.  

Studiematerialet har tagits fram för att stödja anhöriga att orka med sitt vårduppdrag. Det bygger på de gemensamma erfarenheter som samarbetsparterna har, av att möta anhöriga eller att själva vara anhöriga.

Läs mer

Lyfta tillsammans Samtalsguide och kortlek

Vid framtagandet av studiematerialet "Lyfta tillsammans för hållbar anhörig" framkom mängder av tänkvärda meningar och citat. Några av dessa skrevs då ner, helt tagna ur sitt sammanhang, där både humor och allvar har förekommit. Citaten har sedan samlats i denna kortlek. Samtalsguide att användas i grupper av anhöriga som vårdar eller har omsorg om en närstående med sjukdom eller funktionshinder. Samtalsguiden kan också användas i  personalutbildning. 

Läs mer

När jag inte längre är med

Målgruppen för studiecirkeln är föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Om man har ett stort omsorgsansvar och funderar över hur det ska bli när man själv inte längre är med kan man tycka att den här studiecirkeln är värdefull att delta i. Gruppen kan delas in utifrån de olika funktionsnedsättningar sönerna och döttrarna har, men det kan också vara en fördel att blanda olika diagnoser, sjukdomar eller svårigheter. Det är föräldraskapet som står i fokus och är det gemensamma för deltagarna. 

Läs mer

Studieplan – Att vara God man eller förvaltare

Den här studieplanen är utarbetad för att användas tillsammans med en grundbok, exempelvis God man eller förvaltare av Kerstin Fälldin eller Gode mannens ABC av Jan Wallgren.

Läs mer