Tillbaka

Att lyfta tillsammans samtalsguide

Kortlek: Citatkort som används i anhörig- och personalgrupper.  
Vid framtagandet av studiematerialet "Lyfta tillsammans för hållbar anhörig" framkom mängder av tänkvärda meningar och citat. Några av dessa skrevs då ner, helt tagna ur sitt sammanhang, där både humor och allvar har förekommit. Citaten har sedan samlats i denna kortlek.  

Samlas kring korten och diskutera vad de väcker för tankar, funderingar och känslor hos dig!  

Samtalsguide: 
Samtalsguide att användas i grupper av anhöriga som vårdar eller har omsorg om en närstående med sjukdom eller funktionshinder. 

Samtalsguiden kan också användas i  personalutbildning.  

SVs medarbetare hittar samtalskortleken här

SVs medarbetare hittar samtalsguiden här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här