Tillbaka

Lyfta tillsammans för återhämtning

Lyfta tillsammans för återhämtning är resultatet av ett samarbete mellan psykiatrin i Landstinget Gävleborg och anhörigstödet i Gästriklands kommuner; Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Det har vuxit fram genom medverkan av anhöriga med egna erfarenheter och personal inom professionen i kommun och landsting. Det är skrivet av Emelie Lundin, SV Gävleborg med referensgrupper som med reflektioner och synpunkter bidragit till arbetet. Materialet är tänkt att användas i grupper för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.   

Det är ett deltagarmaterial, vilket innebär att det ska vara ett stöd till var och en i gruppen – och ett underlag för samtal och diskussion kring de frågeställningar som tas upp.

Materialet syftar till att beskriva begreppet återhämtning och vad det kan innebära för personer som drabbats av psykisk sjukdom eller ohälsa. 

Materialet syftar också till att hjälpa anhöriga till personer med psykiska besvär, att få nya insikter i den situation de befinner sig i. Att tillsammans med andra som har liknande erfarenheter få dela med sig av vardagsproblem och reflektioner kring upplevd sorg men också glädjeämnen – och på så sätt bli stärkt och medveten i sin roll som anhörig och medmänniska.  

Lyfta tillsammans för återhämtning består av fyra olika kapitel med flera underrubriker.   

Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor för gruppen att sluta samtalet kring.  

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Tänk om jag vetat

  Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens....

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Riksförbundet Balans välkomnar fler att använda det reviderade och utökade studiematerialet Balansmodellen (2020)...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer
 • Att vara anhörig

  Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa...

  Läs mer
 • Nätkoll

  Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls...

  Läs mer
 • Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

  Studiematerialet Lyfta tillsammans för hållbar anhörig har vuxit fram i ett projekt som genomförts...

  Läs mer