Tillbaka

Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

Studiematerialet Lyfta tillsammans för hållbar anhörig har vuxit fram i ett projekt som genomförts av Anhörigstöd Gävle kommun, projektledare Marie Bengtsson och anhörigvårdare från Gävle i samarbete med Studieförbunet Vuxenskolan 

Studiematerialet har tagits fram för att stödja anhöriga att orka med sitt vårduppdrag. Det bygger på de gemensamma erfarenheter som samarbetsparterna har, av att möta anhöriga eller att själva vara anhöriga.  

Studiematerialet kan användas som inspiration och stöd i samtal och diskussioner i anhöriggrupper. Det kan även fungera i enskilda stödsamtal med anhörig. Materialet är inte diagnosstyrt, vilket gör att det kan användas oavsett vilken sjukdom/funktionsnedsättning den närstående har.  

Syftet med materialet är att hjälpa anhöriga att se och få insikt i sin vårdarsituation. Att tillsammans med andra lyfta sina vardagsproblem, bekymmer och glädjeämnen. Att bli medveten om sin situation och få ökad kunskap, som leder till att anhöriga med sin egen utveckling kan förändra och förbättra sin vardag.  

Studiematerialet består av olika teman. Varje tema innehåller ett textavsnitt, frågor att fundera på och tips. Materialet kan med fördel kopplas ihop med studiematerialet Lyfta tillsammans och byggas på med egna erfarenheter och annan litteratur. Deltagarna i anhöriggruppen väljer, tillsammans med cirkelledaren, de teman som ska diskuteras i gruppen.  

Anhörig, närstående, anhörigvårdare och närståendevårdare – det finns många benämningar. Socialstyrelsen säger att en anhörigvårdare är en person som vårdar en närstående person som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionsnedsättning. I detta studiematerial kommer vi att använda orden  

 • Anhörig - för den person som vårdar eller har omsorg över en person som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.  
 • Närstående - för den person som är i behov av den anhöriges stöd, hjälp, vård och tillsyn.  

Vi som har arbetat fram detta studiematerial har erfarenheter av att möta närstående i olika sjukdomar/funktionsnedsättningar, situationer och relationer. Författarna är: Marie Bengtsson, Anhörigstöd Gävle kommun  tillsammans med Emelie Lundin, SV Gävleborg, Marie Karnatz, anhörig, Birgit Ljung, anhörig, Staffan Råberg, sakkuniig Parkinson, Rosmarie Ahlin, anhörig samt Börje Larsson, anhörig. 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här

Läs mer

 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Tänk om jag vetat

  Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens....

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Riksförbundet Balans välkomnar fler att använda det reviderade och utökade studiematerialet Balansmodellen (2020)...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer
 • Att vara anhörig

  Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa...

  Läs mer
 • Nätkoll

  Nätet erbjuder mycket som är bra, lärorikt och roligt för barn och vuxna, men ibland blir det problem. Nätkolls...

  Läs mer
 • Lyfta tillsammans för återhämtning

  Lyfta tillsammans för återhämtning är resultatet av ett samarbete mellan psykiatrin i Landstinget Gävleborg...

  Läs mer