Tillbaka

När jag inte längre är med

Studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden har tagits fram av projekt Delaktighet och stöd, ett Arvsfondsprojekt inom Bräcke diakoni 2013–2016.  

Samarbetspartners: Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar Göteborg med omnejd, Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg.  

Målgruppen för studiecirkeln är föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Om man har ett stort omsorgsansvar och funderar över hur det ska bli när man själv inte längre är med kan man tycka att den här studiecirkeln är värdefull att delta i. Gruppen kan delas in utifrån de olika funktionsnedsättningar sönerna och döttrarna har, men det kan också vara en fördel att blanda olika diagnoser, sjukdomar eller svårigheter. Det är föräldraskapet som står i fokus och är det gemensamma för deltagarna.  

Som ledare bör du ha kännedom om hur situationen för föräldrarna i målgruppen ser ut. Du bör vidare vara van vid att träffa människor i gruppsammanhang och känna dig trygg i att leda samtal.  

Det är en stor fördel att vara två ledare: för att fånga upp allt som sägs i gruppen, möta en deltagare som kommer sent, ordna något praktiskt eller vara ett extra stöd för den som behöver det. För ledarnas skull är det också en vinst att sinsemellan efteråt kunna utvärdera och prata igenom vad som sades för att bättre kunna möta deltagarnas behov.  

Studiecirkelmaterialet består av faktatexter, förslag på frågor att samtala kring, reportage, tips på litteratur och hur man får reda på ytterligare information. Komplettera gärna materialet med faktablad från myndigheter etc i kommunen/länet för att få en lokal prägel. 

Till flera teman rekommenderas att en person med särskild kunskap bjuds in för att deltagarna ska få expertkunskap.   

SVs medarbetare hittar studiematerialet här 

och levnadsberättelsen här  

SVs medarbetare hittar handledningen här  

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här.

Läs mer

 • Välkommen till vår vardag

  I filmserien Välkommen till vår vardag!  visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt...

  Läs mer
 • Lättläst KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans...

  Läs mer
 • KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) projekt KiX i...

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande...

  Läs mer
 • Välkommen till vår vardag

  SV samarbetar med Svenska Downföreningen. De tog fram tre filmer om Down syndrom i ett Arvsfondsprojekt. Dessa är bra diskussionsunderlag...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet så man vågar säga ja och nej när...

  Läs mer
 • Existensiell hälsa

  Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför...

  Läs mer
 • Tänk om jag vetat

  Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens....

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer