Tillbaka

Studieplan – Att vara God man eller förvaltare

Den här studieplanen är utarbetad för att användas tillsammans med en  grundbok, exempelvis God man eller förvaltare av Kerstin Fälldin eller Gode mannens ABC av Jan Wallgren. Böckerna ger en överblick över vad som kan ingå i de olika typerna av ställföreträdarskap. De kan användas som introduktion för nya gode män och förvaltare men också som uppslagsbok när det gäller vad en ställföreträdare bör och ska göra respektive inte får göra. En studiecirkel med någon av dessa två böcker som grund kan omfatta 4-7 träffar inklusive tid för ett avslutande prov.  

Det är lämpligt att bjuda in en representant för kommunens Överförmyndarnämnd eller -förvaltning till någon av cirkelträffarna. En biståndsbedömare eller en jurist som är specialiserad på familjerätt kan också tillföra mycket liksom en erfaren god man eller förvaltare. Studieplanen är skriven av Boel Holgersson. 

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studieplanen här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning här