Tillbaka

Studieplan – Att vara God man eller förvaltare

Den här studieplanen är utarbetad för att användas tillsammans med en  grundbok, exempelvis God man eller förvaltare av Kerstin Fälldin eller Gode mannens ABC av Jan Wallgren.

Böckerna ger en överblick över vad som kan ingå i de olika typerna av ställföreträdarskap. De kan användas som introduktion för nya gode män och förvaltare men också som uppslagsbok när det gäller vad en ställföreträdare bör och ska göra respektive inte får göra. En studiecirkel med någon av dessa två böcker som grund kan omfatta 4-7 träffar inklusive tid för ett avslutande prov.  

Det är lämpligt att bjuda in en representant för kommunens Överförmyndarnämnd eller -förvaltning till någon av cirkelträffarna. En biståndsbedömare eller en jurist som är specialiserad på familjerätt kan också tillföra mycket liksom en erfaren god man eller förvaltare. Studieplanen är skriven av Boel Holgersson. 

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studieplanen här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning här 

Läs mer

 • Tänk om jag vetat

  Studiecirkelns syfte är att ge deltagarna kunskaper och redskap för att hantera sina olika roller som anhörig till en person med demens....

  Läs mer
 • Att slippa göra resan ensam

  Demensförbundet har utvecklat en modell för samtalsgrupper med personer i yrkesverksam ålder som nyligen fått en demensdiagnos och...

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Här hittar du sidan på lättläst Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat...

  Läs mer
 • Välkommen till vår vardag

  I filmserien Välkommen till vår vardag!  visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt...

  Läs mer
 • Lyfta tillsammans för återhämtning

  Lyfta tillsammans för återhämtning är resultatet av ett samarbete mellan psykiatrin i Landstinget Gävleborg...

  Läs mer
 • Lyfta tillsammans för hållbar anhörig

  Studiematerialet Lyfta tillsammans för hållbar anhörig har vuxit fram i ett projekt som genomförts...

  Läs mer
 • Att lyfta tillsammans samtalsguide

  Kortlek: Citatkort som används i anhörig- och personalgrupper.  Vid framtagandet av studiematerialet "Lyfta...

  Läs mer
 • När jag inte längre är med

  Studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden har tagits...

  Läs mer
 • Att vara anhörig

  Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer