Trädgård, hus och hem

Digital äppleföreläsning del 2 - Äppleodling, fördjupning

Riktar sig till de som vi ha fördjupade kunskaper kring äpple och är en förberedelse inför kommande sortbestämningskurs.
Innehåll: Vad är kärnsådd, lokalsort och mandatsort?
Olika grupper av äpplen: Varför behöver jag veta vilken sort? Sortbestämningens förutsättningar.
Odlingsvärda sorter
Förvaring: Äpplen i mat/förädlade produkter

Frågestund


Ledare:
Pomolog: Agneta Lundberg
Pomolog: Anna Holmgren

Välkomna!

Online/zoom, länk mailas några dagar innan.