Humaniora, Hälsa & välbefinnande

Att ägna sig åt att skriva i stunder är inte bara kreativt, forskning visar att det även är hälsofrämjande och ger återhämtning. Litteraturen och det egna skrivandet är en viktig tillflyktsort och ger möjligheten att bearbeta livets olika faser och prövningar. Att skriva är ett känt sätt att närma sig det svåra.
Journalisten och författaren Ulrika Nandra leder kursen efter ett beprövat koncept med målet skapa känslan av utveckling och glädje genom kreativitet
ANMÄLAN: 031-874746 MEDARR: Anhöriglots Mölndal

OBS! Kursen vänder sig till dig som stöttar eller hjälper en närstående med långvarig sjukdom, ålder, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. För att kunna delta i kursen ska antingen du eller din närstående vara boende i Mölndals Stad.