Hälsa & välbefinnande

Cirkeln vänder sig till boende i Mölndal som befinner sig i en anhörigsituation.
Cirkeln är ett samarbete med Anhörigstöd Mölndal.

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett anledning, känns det oftast lite bättre när man träffar andra i samma situation och delar med sig av sina känslor, tankar och upplevelser.
Ni som önskar mer inspiration i vardagen är därför varmt välkomna till samtalsgemenskap.
Här fokuserar vi på de dagar som kommer och hittar livskraft, sammanhang, förhoppning och mening tillsammans.

Under kursens gång pratar vi utifrån följande teman:
Harmoni och inre lugn
Upplevelse av sammanhang
Existentiell styrka och kraft
Tillit som livskraft
Meningen med livet
Upplevelse av helhet och balans i livet
Upplevelse av förundran och förhoppning

Samtalsledaren heter Karin Fridén Bräutigam. Hon är utbildad i metodik och pedagogik. Hennes arbetslivserfarenheter och kompetenser omfattar bland annat rehabilitering, personalutbildning, beteendevetenskap och psykosyntesterapi.