Hantverk & konst


Vi tecknar bilder med vår högra hjärnhalvan samtidigt som vi blockerar vår dominanta vänster hjärnhalva.
Vi målar sedan bilden i en gråskala där båda hjärnhalvorna får samarbeta. Detta blir vår karta när vi målar bilden på nytt med akrylfärger!

Hälsningar
Anette Nääs