Språk

INNEHÅLL:
På denna kurs lär man sig den modern standard arabiskan (MSA). Vi börjar med en presentation för att få en allmän bild av språket. Arabiska är ett språk med 28 bokstäver, man använder inte symboler i skriftsystemet. Alla arabiska länder kan förstå MSA även om folket använder många olika dialekter. Vi arbetar från början, från alfabetet till grundläggande språkliga regler. Under kursen kommer vi också att ta tillfället i akt att få veta mer om landet och dess kultur. Efter kursen kommer deltagarna att kunna använda ett antal olika fraser för att på ett enkelt sätt kunna beskriva olika situationer som man kan hamna i.

FÖRKUNSKAPER:
Inga tidigare kunskaper i arabiska behövs.

LITTERATUR:
Vi anpassar oss efter deltagarnas behov och intresse. Ledarens egna böcker, arabiska språkguiden och arabiska för nybörjare.

LEDARE:
Rabab Shaaban, jag kommer ifrån Syrien i mitt hemland arbetade jag som engelsklärare. Jag har arbetat som cirkelledare inom olika områden som till exempel matlagning, undervisning i engelska, svenska och arabiska språket för icke-infödda.