Språk

INNEHÅLL:
¤ Pronomen (subjekt, objekt)
¤ Att vara + att ha presens (indicativo presente)
¤ Namn: maskulin & feminin, singular & plural
¤ Artiklar: maskulin & feminin, obestämd & bestämd singular + plural
¤ Reguljära verbgrupper presens (-are, -ere, -ire; indicativo presente)
¤ Nummer
¤ Prepositioner
¤ Presentera sig själv: vad man heter, hur gammal man är, varifrån man kommer, var man bor
¤ Familjerelationer, jobb; familjepolitik i Italien
¤ Mat, att äta ute: beställa på restaurang, matkultur i Italien


FÖRKUNSKAPER:
¤ Inga förkunskaper krävs

TID OCH PLATS:
SV:s lokaler på Drottninggatan 84 i Karlshamn


LITTERATUR/MATERIAL:
¤ Boken ”Allora!”
¤ Ledarens eget material


LEDAREN:
Laura Merlo. En tjej som är ursprungligen från Italien. Hon är mycket duktig och omtyckt som ledare.